Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome deva atļauju veikt AS Danske Bank filiāles Latvijā kredītiestādes uzņēmuma pāreju AS Swedbank īpašumā saskaņā ar 6.oktobrī iesniegto priekšlikumu, informē FKTK.

Izvērtējot AS Danske Bank filiāles Latvijā iesniegto kredītiestādes uzņēmuma pārejas priekšlikumu un tam pievienotos dokumentus, FKTK secina, ka ir izpildītas visas Kredītiestāžu likumā noteiktās prasības un kredītiestādes uzņēmuma pārejas rezultātā netiek apdraudēta AS Danske Bank filiāles Latvijā un AS Swedbank stabilitāte un maksātspēja.

Tāpat FKTK secina, ka uzņēmuma pāreja neietekmēs noguldītāju, aizņēmēju un citu klientu interešu aizsardzību, tas nozīmē, ka saglabājas tiesības un pienākumi, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti ar AS Danske Bank filiāli Latvijā.

Danske Bank klientiem patlaban nekas nav jādara, informē banka. Pēc pārējo uzraudzības iestāžu apstiprinājuma saņemšanas Latvijā un Lietuvā Danske Bank nosūtīs klientiem detalizētu informāciju par pārejas procesu un to, kā tas ietekmēs viņu izmantotos pakalpojumus.

Septembrī jau tika ziņots, ka Danske Bank ir noslēgusi līgumu ar Swedbank Lietuvā un Swedbank Latvijā par tās privātpersonu biznesa pārcelšanu uz Swedbank. Darījums ietver privātpersonu (izņemot individuālas apkalpošanas klientu) kontus, kredītus, noguldījumus, norēķinu kartes un vērtspapīrus. Dokumenti ir iesniegti banku uzraudzības iestādēm abās valstīs, lūdzot atļauju darījuma īstenošanai.

Gaidāms, ka pēc uzraudzības iestāžu atļauju saņemšanas pakalpojumu pāreja tiks īstenota 2016.gada 1.ceturksnī. Tā ietekmēs aptuveni 7 000 Danske Bank klientu – privātpersonu Latvijā un 120 000 – Lietuvā. Darījuma ietvaros pārnesamo klientu kredītu apjoms sastāda aptuveni 116 miljonus eiro Latvijā un 525 miljonus eiro Lietuvā.

Gada sākumā Danske Bank paziņoja par tās nodomu trīs Baltijas valstīs koncentrēt savu darbību uz korporatīvo klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, vienlaikus pakāpeniski izejot no privātpersonu masu segmenta.


 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra