Lattelecom grupas uzņēmumos strādājošo skaits pieaudzis par 5%, liecina statistika salīdzinot 2005.gada 11 mēnešus ar attiecīgu laika periodu 2006.gadā. Savukārt grupas darbinieku atalgojuma vidējais pieaugums 2006. gadā bijis par aptuveni 12%, Db.lv infomēja Lattelecom grupas preses sekretāre Maija Celmiņa.

Patiecoties biznesa procesu ārpakalpojumu jomas attīstībai gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, par 12% pieaudzis meitasuzņēmumā Lattelecom BPO strādājošo skaits. Neliels 3% darbinieku skaita pieaugums ir bijis arī uzņēmumā Citrus Solutions, kas veic elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras projektēšanu un izbūvi. Darbinieku skaita pieaugums lielā mērā saistīts arī ar Lattelecom Technology (iepriekš MicroLink Latvia) pievienošanos Lattelecom grupai.

Atalgojuma pieaugumu šogad diktēja tirgus situācija, īpaši būvniecības jomā. Otrs iemesls saistīts ar kvalificētāku pakalpojumu sniegšanu daļai klientu, kur nepieciešamas lielākas darbinieku kompetences, piemēram, pakalpojumu sniegšana korporatīvajiem klientiem. Trešais iemesls saistīts ar to, ka Lattelecom pozicionējas kā tirgus līderis, tāpēc nepieciešami labākie darbinieki ar atbilstošu atalgojumu.

Šogad Lattelecom grupas uzņēmumi un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) parakstīja jaunu darba koplīgumu, kā arī paredz darbiniekiem plašākas sociālās garantijas. Jaunais koplīgums paredz lielākus pabalstus un apmaksātas brīvdienas dažādu svarīgu dzīves notikumu gadījumos (kāzas, bērna piedzimšana, bēres u.c.), lielākas darba devēja iemaksas privātajā pensiju fondā, Ziemassvētku prēmijas un citus sociālos labumus.

Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. Lattelecom grupu veido seši uzņēmumi: Lattelecom, Lattelecom Technology, Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Baltijas Datoru akadēmija un LSS.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra