Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas ministrijas 
izstrādāto programmu, kurā uzņēmēji varēs saņemt ES fondu atbalstu darbinieku apmācībām 9 miljonu eiro apjomā, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Jaunās programmas pirmās atlases kārtas projektu īstenošana notiks līdz 2018. gada 31. decembrim, tās ietvaros plānots atbalstīt vismaz 280 komersantus un apmācībās iesaistīt 5620 nodarbinātos. Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam var būt 900 tūkstoši eiro, no ES līdzekļiem sedzot 30% – 
70% no kopējām izmaksām. DB aptaujāto asociāciju vadītāji informē, ka arī šoreiz iespēju izmantot ES līdzfinansējumu darbinieku apmācībām garām nelaidīs.


Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām būs jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares uzņēmumi, proti, tādās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola informē, ka jaunās atbalsta programmas galvenais uzsvars tiks likts uz ražošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei nepieciešamo prasmju apguvi. Programmas ieviešanu nodrošinās Finanšu ministrijas paspārnē esošā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Iepriekš darbinieku apmācības tika organizētas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) starpniecību. Plānots, ka projektu pieņemšana programmas pirmās atlases kārtas ietvaros tiks izsludināta 2015. gada decembrī, kad CFLA būs izstrādājusi projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas ietvers sevī visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā projektu pieteikumu iesniedzējiem. 


Visu rakstu Par ES naudu turpinās slīpēt darbinieku prasmes lasiet 2. novembra laikrakstā Dienas Bizness.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra