Sabiedrības aptaujā par Latvijas gada monētu 2014 atzīta monēta Kurzemes baroks, informē Latvijas Bankas pārstāvji.

Kopumā balsojumā piedalījās gandrīz 17 tūkstoši cilvēku, bet par Kurzemes barokam veltīto monētu atdota aptuveni ceturtā daļa balsu. Šīs dārgmetāla kolekcijas monētas grafisko dizainu veidojis Laimonis Šēnbergs, bet ģipša modeli – Ligita Franckeviča.

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs māksliniekus sveica ar tradicionālo balvu – Teodora Zaļkalna savulaik veidoto un 2008. gadā zeltā kalto Latvijas monētu.

I. Rimšēvičs norāda, ka pirms eiro ieviešanas sabiedrībā nebija pārliecības par Latvijas monētu mākslas turpmāko attīstību. Taču tagad ikviens ir pārliecinājies, ka arī pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai varam savā naudā kalt sižetus, kas saistīti ar mūsu kultūru, vēsturi, zīmīgām personībām, un Latvijas monētu māksla turpina savu attīstību.

L. Šēnbergs uzsvēra, ka ideju par monētas radīšanu izteicis Rundāles pils direktors, Latvijas Bankas Monētu dizaina komisijas loceklis Imants Lancmanis.

Uzrunājot klātesošos, I. Lancmanis pauda gandarījumu, ka monēta Kurzemes baroks ļaus arvien plašākam cilvēku lokam uzzināt par Lestenes baznīcas dārgumu - Nikolausa Sēfrensa veidoto kokgriezumu – atjaunošanas iniciatīvu. Šajā projektā aicināts līdzdarboties ikviens Latvijas cilvēks.

Pasākuma laikā tika pasniegtas arī trīs speciālbalvas. Publisko bibliotēku nomināciju no valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmu centrs un sabiedrības Tilde balvu saņēma monētas Baltā grāmata māksliniece Sandra Krastiņa, grāmatu nama Valters & Rapa balvu – Vecajam Stenderam veltītā monēta (mākslinieki Aigars Ozoliņš un Jānis Strupulis), bet Latvijas kolekcionāru speciālbalvu – monētas Ainažu jūrskola mākslinieks Ivars Drulle.

Aptauja "Latvijas gada monēta" ir būtiskākais monētu mākslas gada notikums Latvijā, kas ļauj parādīt mākslinieku ieguldījumu šajā īpašajā mākslas žanrā un noskaidrot, kā sabiedrība vērtē paveikto un kādas tēmas, mākslinieciskie risinājumi tai šķiet vispievilcīgākie. 2014. gadā izlaistas 6 kolekcijas monētas – Ainažu jūrskola (Ivars Drulle), Baltā grāmata (Sandra Krastiņa), Baltijas ceļš (Visvaldis Asaris, Ligita Franckeviča), Vecais Stenders (Aigars Ozoliņš, Jānis Strupulis), Gadskārtu monēta (Arvīds Priedīte, Ligita Franckeviča) un Kurzemes baroks (Laimonis Šēnbergs, Ligita Franckeviča).

I. Drullem, S. Krastiņai un V. Asarim šī bija debija monētu mākslā.

Sudraba kolekcijas monēta ar apzeltītām detaļām Kurzemes baroks ir Latvijas Bankas atgādinājums par vienu no svarīgākajiem projektiem senā kultūras mantojuma saglabāšanā – Lestenes baznīcas un Nikolausa Sēfrensa kokgriezumu atjaunošanu. Tā kalta Polijas kaltuvē Mennica Polska S.A. Monētas aversā redzams akanta lapu vijums no Lestenes baznīcas altāra, bet reversā attēlots eņģelis no Lestenes baznīcas altāra.

Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo aptauju, par Latvijas gada monētām atzītas Laika monēta", Barons Minhauzens, Ciparu monēta, Laika monēta II, Laimes monēta, Ūdens monēta, Dzintara monēta, Miglā asaro logs un Sudraba pieclatnieks. Par 2013. gada monētu tika atzīta Šūpuļa monēta (grafisko dizainu veidojusi Anita Paegle, bet ģipša modeli – Jānis Strupulis).

Latvijas Banka kopš 1995. gada izlaidusi 98 lata jubilejas un piemiņas monētas un 6 eiro kolekcijas monētas. To veidošanā piedalījušies vairāk nekā 40 Latvijas mākslinieku.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra