Latvijas fiksētā ienākuma vērtspapīri
Instruments Dzēšanas datums Ienesīgums
Kupona likme Pērk / Pārdod
Valsts parādzīmes 10-Oct-03 3.00 / -
Valsts obligāc. 6-Nov-03 3.00 / 2.25
6.75%
Valsts obligāc. 24-Mar-05 3.75 / 3.35
9.13%
Valsts obligāc. 26-Jan-06 3.95 / 3.65
8.13%
Valsts obligāc. 8-May-07 4.05 / 3.80
5.63%
Valsts obligāc. 14-Feb-13 4.90 / 4.70
5.13%
Unibankas obligāc. 28-Jan-05 4.20 / 3.75
6.50%
Latvijas eiroobligāc. 14-May-04 2.70 / 2.49
6.25%
Latvijas eiroobligāc. 27-Nov-08 4.02 / 3.92
5.38%
Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri
Instruments Dzēšanas datums Ienesīgums
Kupona likme Pērk / Pārdod
Valsts oblig_c. 2-Oct-03 2.00 / 1.50
9.00%
Valsts obligāc. 31-Oct-05 2.95 / 2.45
10.50%
Valsts obligāc. 19-Oct-06 3.40 / 3.10
6.10%
Valsts obligāc. 13-Mar-08 3.95 / 3.60
8.60%
Valsts obligāc. 15-Mar-12 4.65 / 4.40
6.10%
Lietuvas Telekom obligāc. 10.15% 19-Mar-04 2.61 / 1.42
Lietuvas eiroobligāc. 29-Mar-04 2.73 / 2.49
8.00%
Lietuvas eiroobligāc. 20-Feb-08 3.86 / 3.75
6.63%
Lietuvas eiroobligāc. 5-Mar-13 4.61 / 4.55
4.50%
Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri
Instruments Dzēšanas datums Ienesīgums
Kupona likme Pērk / Pārdod
Hansapank CP 1-Dec-03 2.52 / 2.12
SEB obligāc. 19-Jan-04 2.55 / 2.15
6.60%
Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.62 / 2.22
Uhispank CP 30-Apr-04 2.62 / 2.22
NIB obligāc. 15-Dec-04 2.78 / 2.38
7.50%
Uhispank obligāc. 1-Apr-05 3.06 / 2.66
5.15%

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra