Parastās akcijas:

Piedāvāto akciju skaits: 800’000
Pirmajā posmā izvietoto akciju skaits: 686’796
Neizvietoto akciju skaits: 113’204

Priekšrocību akcijas:

Piedāvāto akciju skaits: 850’000
Pirmajā posmā izvietoto akciju skaits: 2’764
Neizvietoto akciju skaits: 847’236

Parakstīšanās otrais posms sākas š.g. 12.janvārī un turpināsies līdz š.g.18.
janvārim ieskaitot.

Tiek piedāvātas:

·113’204 parastās akcijas;

Tiesības parakstīties uz parastajām akcijām otrajā posmā ir tikai tiem akcionāriem,
kuri parakstījušies uz parastajām akcijām 1.posmā.

·847’236 priekšrocību akcijas;

Tiesības parakstīties uz priekšrocību akcijām otrajā posmā ir tikai tiem akcionāriem, kuri parakstījušies uz priekšrocību akcijām 1.posmā.

Parakstīšanās otrajā posmā katram no iepriekš minētajiem akcionāriem ir tiesības parakstīties uz visām piedāvātajām parastajām un/vai priekšrocību akcijām. Akciju sadale tiks veikta AS “Latvijas Krājbanka” Emisijas prospektā noteiktajā kārtībā (sk. 6.10.5.2. un 8.9.5.2.p.). Par otrā posma rezultātiem AS “Latvijas Krājbanka” paziņos mājas lapā internetā http://www.lkb.lv š.g. 25.janvārī. Informāciju par otrajā posmā iegūto akciju daudzumu akcionāri var iegūt Krājbankā Emisijas prospekta 6.10.5.punktā norādītajās klientu apkalpošanas vietās (minēto struktūrvienību darba laikā) sākot ar š.g. 25.janvāri.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra