Lai sekmētu pieejamā Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma apguvi, valdība otrdien atbalstījusi Satiksmes ministrija (SM) ierosinājumu lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projekta Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu ietaupījumu 757 731 eiro apmērā pārdalīt 2007-2013.gada plānošanas periodā īstenojamiem transporta infrastruktūras attīstības projektiem.

Lai veicinātu KF līdzekļu pilnīgu izlietošanu vēl 2007. -2013. gada plānošanas perioda ietvaros, KF aktivitātēs palikušais «brīvais» finansējums var tikt izmantots citu KF projektu īstenošanai (atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas š.g. 30. janvāra (lēmumam).

Ņemot vērā, ka līdz 2007.-2013. gada plānošanas perioda beigām, t.i. 2015. gada 31. decembrim, ir atlikuši tikai divi mēneši, un citos īstenojamajos un īstenotajos projektos plānotās un papildus aktivitātes ir sekmīgi pabeigtas vai tuvojas noslēgumam, radušos ietaupījumu paredzēts pārdalīt aktivitātes Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstības projekta papildu darbībām, ko iespējams īstenot līdz šī perioda beigām, tādējādi paaugstinot navigācijas drošību iekšējā ostas akvatorijā un sekmējot projekta mērķa sasniegšanu.

Izmaksas, kas projekta ietvaros tiks veiktas pēc 2015.gada 31.decembra, tiks segtas no finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra