Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu MK rīkojumu par FM budžeta apakšprogrammas Finansējums Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai līdzekļu pārdali 2007.gadā, Db.lv informēja FM.

Likums par valsts budžetu 2007. gadam paredz MK tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei FM apakšprogrammā paredzētos 60 300 000 latu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Izskatīšanai MK jau iesniegts rīkojuma projekts, kurā jau prognozēta līdzekļu pārdale 3 967 008 latu apmērā. Līdz ar to vēl iespējams veikt līdzekļu pārdali 56 332 992 latu apmērā.

MK rīkojums sagatavots, lai varētu piešķirt finanšu līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta "Tehniskās palīdzības fonds 2006. - 2011.gadam" finansēšanai. Granta līgumi projekta finansēšanai no donorvalstu puses ir parakstīti 2007.gada 16.janvārī un atbilstoši minētajos granta līgumos noteiktajiem īstenošanas nosacījumiem finansējums projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešams jau sākot ar 2007.gada martu.

Kopumā no Finanšu ministrijas budžeta projekta nodrošināšanai tiks pārdalīti līdzekļi 236 248 latu apmērā ministrijām: Finanšu ministrijai - 20 847 latu apmērā, Iekšlietu ministrijai - 8866 latu apmērā, Izglītības un zinātnes ministrijai - 30 020 latu apmērā, Tieslietu ministrijai - 19 839 latu apmērā, Vides ministrijai - 57 529 latu apmērā, Kultūras ministrijai - 29 809 latu apmērā, Veselības ministrijai - 25 139 latu apmērā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 44 199 latu apmērā.

Rīkojums paredz arī palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo limitu par 18 000 000 latu ES līdzfinansēto pašvaldību projektu finansējuma nodrošināšanai, lai pašvaldības, kuras 2007.gadā realizēs ES līdzfinansētos projektus, būtu nodrošinātas ar finanšu resursiem, nepieciešamības gadījumā šim mērķim ņemot aizņēmumu.


Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra