Jānis Paplavskis
Naudas tirgus operāciju vadītājs


Kā jau tika gaidīts, īsākā termiņa starpbanku naudas tirgus likmes līdz ar jaunā obligāto rezervju fiksācijas perioda iestāšanos 24. oktobrī pakāpās uz augšu. Tā, RIGIBOR overnight pieauga par 0.24 procenta punktiem, līdz 3.13%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.16 procenta punktiem līdz 3.21% līmenim. Tajā pat laikā garākā termiņa - viena, trīs, sešu un divpadsmit mēnešu likmes atskaites perioda ietvaros izmaiņas nepiedzīvoja, nedēļu noslēdzot pie attiecīgi 3.47%, 3.84%, 4.16% un 4.46% atzīmes.

Pagājušajā nedēļā apgrozījums Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs sasniedza 42.7 miljonus latu, pie tam gandrīz puse no visiem lata resursiem tika izsniegta piektdien, ievadot jauno obligāto rezervju fiksācijas periodu. Praktiski visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme atkāpās no 2.76% uz 2.75%. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā situācija starpbanku naudas tirgū būs stabila, un likmes svārstīsies ap to pašreizējiem līmeņiem.

Trešdien, 22 oktobrī notika valsts 6 mēnešu parādzīmju izsole, kurā piedāvāja iegādāties vērtspapīrus 4.8 miljonu latu apmērā. Izsolē piedalījās 4 dalībnieki, kuru pieprasītais apjoms sasniedza 9.4 miljonus latu. Diezgan negaidīti tika izsolīti visi 2004. gada 23. aprīlī dzēšamie vērtspapīri ar vidējo svērto diskonta likmi 3.24% līmenī (likme pārdotajiem vērtspapīriem svārstījās no 3.34% līdz 3.20%). Te derētu atgādināt, ka iepriekšējā 6 mēnešu parādzīmju izsole beidzās ar neko, jo Valsts Kasi neapmierināja banku piedāvātās likmes.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra