Jānis Paplavskis
Naudas tirgus operāciju vadītājs
Parekss Banka


Kā jau tika gaidīts, īsākā termiņa starpbanku naudas tirgus likmes līdz ar jaunā obligāto rezervju fiksācijas perioda sākumu 24. septembrī atgriezās to ierastajos līmeņos. RIGIBOR overnight pēc nedēļu iepriekš piedzīvotā lēciena novēlās par 1.58 procenta punktiem, līdz 3.20%, vienas nedēļas darījumu likme - par 0.99 procenta punktiem, līdz 3.25%, bet viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.15 procenta punktiem zemāk - 3.63% līmenī. Nedaudz saruka arī trīs mēnešu likme, atskaites periodu pabeidzot pie 3.84% atzīmes, savukārt sešu un divpadsmit mēnešu likmes saglabājās nesatricināmi stabilas 4.16% un 4.46% līmeņos.

Par tirgus normalizēšanos liecināja ne tikai krītošās starpbanku naudas tirgus likmes, bet arī 7 dienu Repo darījumu likmes atgriešanās ierastajos "ūdeņos" - 2.78% līmenī. Savukārt, izsniegto lata resursu apjoms atskaites perioda ietvaros sasniedza 61.5 miljonus latu. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā situācija starpbanku naudas tirgū būs mierīga un likmes svārstīsies ap to pašreizējiem līmeņiem, iespējams ar pavisam nelielu tendenci uz augšu.

Trešdien, 24. septembrī notika valsts 12 mēnešu parādzīmju izsole, kurā piedāvāja iegādāties vērtspapīrus 9.6 miljonu latu apmērā. Izsolē piedalījās 6 dalībnieki, kuru pieprasītais apjoms sasniedza 14.597 miljonus latu. Pēdējam laikam diezgan neraksturīgi augsta pieprasījuma apstākļos tika izpirkti visi piedāvātie vērtspapīri, kas norāda uz to, ka tirgus dod priekšroku īstermiņa parāda vērtspapīriem, jo ieguldījumi tajos saistīti ar mazāku risku. Parādzīmju vidējā svērtā diskonta likme sasniedza 3.37% (likme pārdotajiem vērtspapīriem svārstījās no 3.49% līdz 3.33%), kas ir par 0.31 procenta punktu augstāka nekā atbilstoša termiņa vērtspapīru iepriekšējā izsolē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra