Jānis Paplavskis
Naudas tirgus operāciju vadītājs
Parekss Banka


Arī aizvadītajā nedēļā bija jūtams komercbanku likviditātes iztrūkums, kā rezultātā starpbanku naudas tirgus īsākā termiņa likmes spēji pakāpās uz augšu. Tā, RIGIBOR overnight nedēļas laikā pieauga par 1.13 procenta punktiem, līdz 4.46%, vienas nedēļas darījumu likme - par 0.99 procenta punktiem, līdz 4.36%, bet viena mēneša darījumu likme palielinājās par 0.25 procenta punktiem, līdz 3.83% līmenim. Savukārt garākā termiņa likmes praktiski nemainījās - trīs mēnešu likme pieauga par 0.03 procenta punktiem, līdz 3.88%, bet sešu un divpadsmit mēnešu likmes nedēļu noslēdza nemainīgas pie attiecīgi 4.17% un 4.47% atzīmes.

Skaidri redzamu apliecinājumu pastiprinātajai interesei par latu resursiem, sniedza Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs fiksētais apgrozījums, kas aizvadītajā nedēļā sasniedza 100 miljonus latu. Pie tam visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme uzlēca no 2.97% uz 4.28%. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā starpbanku naudas tirgus likmes varētu pakāpties vēl nedaudz un tad pagriezties un doties lejup.

19. novembrī notiks valsts 3 gadu obligāciju izsole, kurā piedāvās vērtspapīrus 12 miljonu latu apmērā (kopā ar ceturtdienas fiksētās likmes izsoli - 15 miljonu latu). Sagaidāms, ka varētu atkārtoties iepriekšējo izsoļu scenārijs - banku piedāvātās likmes nesakritīs ar Valsts Kases vēlmēm, un tāpēc netiks izpirkts viss piedāvātais vērtspapīru apjoms. Obligāciju vidējā ienesīguma likme izsolē varētu būt aptuveni 4%. Atgādināsim, ka iepriekšējā šīs pašas emisijas izsolē 4. novembrī pārdeva obligācijas tikai 635 tūkstošu latu apmērā ar vidējo ienesīguma likmi 3.99% līmenī.

Latvijas Hipotēku un zemes banka novembra beigās sāks izplatīt desmit gadu ķīlu zemes, kuras tika izlaistas jau šā gada sākumā. Pirmajā posmā 25. novembrī piedāvās iegādāties ķīlu zīmes 3 miljonu latu apmērā. Šīs emisijas kopējais apjoms ir 7 miljoni latu, kuponu likme - 5.25%, bet dzēšanas termiņš - 2013. gada 15. augusts.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra