Jānis Paplavskis
Naudas tirgus operāciju vadītājs
Parekss Banka


Aizvadītajā nedēļā banku likviditāte izrādījās vairāk nekā apmierinoša, un īsākā termiņa starpbanku naudas tirgus likmes piedzīvoja iepriekš prognozēto atkāpšanos, kas gan izvērtās lielāka nekā gaidīts. Tā, RIGIBOR overnight novēlās par 0.55 procenta punktiem, līdz 2.62%, vienas nedēļas darījumu likme - par 0.34 procenta punktiem līdz 2.89%, bet viena mēneša darījumu likme - par 0.14 procenta punktiem, līdz 3.47% atzīmei. Savukārt garākā termiņa - trīs, sešu un divpadsmit mēnešu likmes atskaites perioda ietvaros izmaiņas nepiedzīvoja, noslēdzot nedēļu attiecīgi 3.84%, 4.16% un 4.46% līmeņos.

Par banku apmierinošo likviditāti liecināja arī Latvijas Bankas rīkoto Repo izsoļu rezultāti, kur nedēļas laikā kopumā tika izsniegti lata resursi tikai 16.1 miljona latu apjomā. Lielāko daļu apgrozījuma (92%) veidoja darījumi ar atmaksas termiņu 7 dienas, kuru likme palika 2.75% līmenī. Pārējo apgrozījumu veidojošo 28 dienu darījumu likme atskaites perioda ietvaros saglabājās nemainīga 3.00% līmenī. Komercbanku pietiekošā likviditāte, ko vēl vairāk pastiprina valsts vērtspapīru izsolē pārdotais niecīgais obligāciju apjoms, vedina uz domām, ka naudas tirgus likmes saglabāsies zemas arī nākamnedēļ.

Trešdien, 8. oktobrī notika jau minētā valsts 10 gadu obligāciju izsole, kurā piedāvāja iegādāties vērtspapīrus 16 miljonu latu apmērā. Izsolē piedalījās 10 dalībnieki, kuru pieprasītais apjoms sasniedza 23.15 milj. latu, taču, tā kā Valsts Kasi neapmierināja banku piedāvātās likmes, tika pārdoti vērtspapīri tikai par 1.47 miljoniem latu. Obligāciju vidējā svērtā ienesīguma likme, kā jau tika gaidīts, tikai nedaudz pārsniedza 5% līmeni - 5.10% (pārdotajiem vērtspapīriem tā svārstījās no 5.15% līdz 5.00%), kas ir nedaudz zemāk nekā iepriekšējā šīs pašas emisijas izsolē, kad vidējais ienesīgums sasniedza 5.15%.

Savukārt, banka Nord/LB Latvija informējusi, ka tā gatavojas izlaist obligācijas 10 miljonu latu apjomā, un pirmā emisija 5 miljonu apmērā ir iecerēta jau novembrī. Šo lēmumu ir pieņēmusi bankas padome, bet tas vēl ir jāapstiprina bankas akcionāru ārkārtas pilnsapulcē, kas notiks 7. novembrī.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra