Parex Asset Management

Lietuva
Lietuvas komercbankas, šķiet, jūtas drošas par obligāto rezervju normas izpildi pirms pašreizējā fiksācijas perioda beigām, līdz ar to starpbanku naudas tirgus likmes Lietuvā aizvadītajā nedēļā piedzīvoja vērā ņemamu kritumu. VILIBOR Overnight likme atskaites perioda ietvaros novēlās par 1.88 procenta punktiem, līdz 1.08%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.78 procenta punktiem, līdz 2.12% līmenim. Viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.21 procenta punktu zemāk - pie 2.41% atzīmes.

Lietuvas valsts parāda vērtspapīru izsolē 20. oktobrī tika pārdotas sešu mēnešu parādzīmes 27.9 miljonu litu apjomā. 2004. gada 22. aprīlī dzēšamo vērtspapīru vidējā diskonta likme tika noteikta 2.202% - par 0.135 procenta punktiem augstāka, salīdzinot ar 11. augustā notikušo atbilstoša termiņa vērtspapīru izsoli. 27. oktobra izsolē piedāvās 5 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2008. gada 24. janvārī.

Valsts parāda vērtspapīru apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušā nedēļā saruka līdz 17.4 miljoniem litu. Arī šoreiz pilnīgi visu apgrozījumu veidoja tiešie darījumi, bet nedaudz lielāka aktivitāte bija novērojama garākā termiņa vērtspapīru segmentā: 52.3% no kopējā apjoma veidoja darījumi ar papīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā gada.

Igaunija
Starptautiskā reitingu aģentūra Fitch Ratings, paaugstinājusi Igaunijas kredītreitinga prognozi saistībām ārvalstu valūtā, bet novērtējumu ilgtermiņa parādam ārvalstu un nacionālajā valūtā atstājusis attiecīgi A- un A+ līmenī. Savukārt prognoze parādsaistībām vietējā valūtā apstiprināta iepriekšējā - stabila.

Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes jau kopš septembra sākuma tā arī nav izkustējušās. Viena, sešu un 12 mēnešu darījumu likmes visu atskaites periodu turējās stabilas attiecīgi 2.57%, 2.70% un 2.77% līmeņos.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā saruka līdz 10.3 miljoniem kronu. Visaktīvāk tika tirgotas Port of Tallinn obligācijas ar dzēšanas termiņu 2006. gada 19. martā (45% no kopējā apgrozījuma).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra