Parex Asset Management

Lietuvas naudas tirgus
Lietuvas starpbanku naudas tirgus likmes aizvadītajā nedēļā aizgāja dažādos virzienos. Tā, piemēram, VILIBOR Overnight likme atskaites perioda ietvaros pakāpās par 0.13 procenta punktiem, līdz 1.77%, vienas nedēļas darījumu likme saglabājās nemainīga 1.94% līmenī, savukārt viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.06 procenta punktiem zemāk - pie 2.43% atzīmes.

Lietuvas valsts parāda vērtspapīru izsolē 22. septembrī tika pārdotas trīs gadu obligācijas 35 miljonu litu apjomā. 2006. gada 31. augustā dzēšamo vērtspapīru vidējā ienesīguma likme tika noteikta 3.573% - par 0.01 procenta punktu zemāka, salīdzinot ar 1. septembrī notikušo šīs pašas emisijas vērtspapīru izsoli. 29. septembra izsolē piedāvās 10 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2013. gada 24. janvārī.

Valsts parāda vērtspapīru apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušā nedēļā saruka līdz 15 milj. litu. Arī šoreiz pārliecinoši lielāko daļu no apgrozījuma (95.3%) veidoja tiešie darījumi, bet lielākās aktivitātes bija vērojamas garāka termiņa vērtspapīru segmentā: 88.4% no apgrozījuma veidoja darījumi ar papīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā gada.

Igaunijas naudas tirgus
Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes atskaites perioda ietvaros saglabājās nemainīgas. Viena, sešu un 12 mēnešu darījumu likmes visu nedēļu turējās nesatricināmi stabilas attiecīgi 2.57%, 2.70% un 2.77% līmeņos.

Aizvadītajā nedeļā Sampo Pank izlaida korporatīvos parāda vērtspapīrus 150 miljonu kronu apmērā, tādā veidā dzēšot citu vērtspapīru emisiju. Uz doto brīdi Sampo Pank parādsaistības kopumā sastāda 392.58 miljonus kronu. Jau pieminētie vērtspapīri, tad arī kļuva par nedēļas apgrozījuma līderi darījumos ar Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrētajiem parāda vērtspapīriem - 71.4% no kopējā darījumu apjoma, kas aizvadītajā atskaites periodā pieauga līdz 18.6 miljoniem kronu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra