Parex Asset Management

Lietuva
Aizvadītajā nedēļā situācija Lietuvas starpbanku naudas tirgū risinājās atbilstoši mūsu prognozēm. VILIBOR overnight likme atskaites perioda ietvaros uzlēca par 0.74 procenta punktiem, līdz 1.82%, bet vienas nedēļas un viena mēneša darījumu likmes nedēļas beigās atradās tuvu savām izejas pozīcijām - attiecīgi 1.99% un 2.33% līmeņos.

Lietuvas valsts parāda vērtspapīru izsolē 27. oktobrī tika pārdotas piecu gadu obligācijas 54.4 miljonu litu apjomā. 2008. gada 24. janvārī dzēšamo vērtspapīru vidējā ienesīguma likme tika noteikta 4.32% - par 0.158 procenta punktiem augstāka, salīdzinot ar jūlija vidū notikušo šīs pašas emisijas vērtspapīru izsoli. 3. novembra izsolē piedāvās 3 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2006. gada 12. oktobrī.

Valsts parāda vērtspapīru apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušā nedēļā pieauga līdz 23.7 miljoniem litu. Praktiski visu apgrozījumu veidoja tiešie darījumi, bet lielākās aktivitātes bija novērojamas garākā termiņa vērtspapīru segmentā: 77% no kopējā apjoma veidoja darījumi ar papīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā gada.

Lietuvas vadošā brokeru sabiedrība Finasta 23. oktobrī reģistrēja jaunu obligāciju emisiju 8 miljonu litu apjomā. Šo korporatīvo vērtspapīru kuponu likme ir 5%.

Igaunija
Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes joprojām demonstrē nesatricināmu stabilitāti un gandrīz divus mēnešus tā arī nav izkustējušās. Viena, sešu un 12 mēnešu darījumu likmes visu atskaites periodu turējās stabilas attiecīgi 2.57%, 2.70% un 2.77% līmeņos.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā pieauga līdz 26.1 miljonam kronu. Visaktīvāk tika tirgotas Hansafood obligācijas ar dzēšanas termiņu 2005. gada 27. septembrī (45% no kopējā apgrozījuma).

Saskaņā ar Igaunijas muitas datiem, septembrī tika eksportētas preces par 7.553 miljardiem kronu, kamēr importētas - par 10.813 miljardiem. Tādējādi ārējās tirdzniecības deficīts aizvadītajā mēnesī pieauga līdz 3.260 miljardiem kronu, salīdzinot ar 2.172 miljardiem augustā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra