Parex Asset Management

Lietuvas naudas tirgus
Pēc Lietuvas Statistikas departamenta pēdējiem aprēķiniem, iekšzemes kopprodukts šā gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar 2002. gada attiecīgo periodu ir pieaudzis par 7.9%. Savukārt ekonomikas izplešanās temps otrajā ceturksnī bija nedaudz lēnāks - 6.7%.

Neliela komercbanku satraukuma par likviditāti ietekmē Lietuvas starpbanku naudas tirgus īsāko termiņu likmes aizvadītajā nedēļā pakāpās uz augšu. Tā, VILIBOR Overnight likme atskaites perioda ietvaros pieauga par 0.87 procenta punktiem, līdz 2.64%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.54 procenta punktiem, līdz 2.48% līmenim. Savukārt viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza praktiski nemainīga - pie 2.44% atzīmes.

Lietuvas valsts parāda vērtspapīru izsolē 29. septembrī tika pārdotas 10 gadu obligācijas 60 miljonu litu apjomā. 2013. gada 24. janvārī dzēšamo vērtspapīru vidējā ienesīguma likme tika noteikta 4.806% - par 0.23 procenta punktiem zemāka, salīdzinot ar augusta vidū notikušo šīs pašas emisijas vērtspapīru izsoli. 6. oktobra izsolē piedāvās 1 gada parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2004. gada 16. septembrī.

Valsts parāda vērtspapīru apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušā nedēļā saruka līdz 7.8 miljoniem litu. Šoreiz pilnīgi visu apgrozījumu veidoja tiešie darījumi, bet nedaudz lielāka aktivitāte bija vērojama īsāka termiņa vērtspapīru segmentā: 52.5% no apgrozījuma veidoja darījumi ar papīriem, kas dzēšami pēc mazāk nekā gada.

Saskaņā ar Finanšu Ministrijas datiem, Lietuvas valsts parāds augusta beigās bija 13.364 miljardi litu, kas ir par 270.6 miljoniem litu vairāk nekā jūlijā. No kopējā apjoma lielāko daļu (69.2%) sastāda 9.248 miljardus lielais ārējais parāds, kamēr pārējo summu veido iekšējās parādsaistības. Lietuvas parāds veido 24.8% no prognozētā šī gada iekšzemes kopprodukta.

Igaunijas naudas tirgus
Jaunākā Igaunijas Statistikas biroja informācija liecina, ka valsts ekonomika šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu iepriekš, ir pieaugusi par 3.5%.

Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes atskaites perioda ietvaros saglabājās nemainīgas. Viena, sešu un 12 mēnešu darījumu likmes visu nedēļu turējās nesatricināmi stabilas attiecīgi 2.57%, 2.70% un 2.77% līmeņos.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā pieauga līdz 39.1 miljonam kronu. Visaktīvāk tika tirgoti Baltika parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2003. gada 14. oktobrī, kas veidoja aptuveni 82% no kopējā apgrozījuma.

Saskaņā ar muitas statistikas datiem, Igaunijas ārējās tirdzniecības deficīts šā gada augustā bija 2.172 miljardi kronu (eksports sastādīja 7.631 miljardu kronu, kamēr imports - 9.803 miljardus). Salīdzinājumam: jūlijā tirdzniecības deficīts bija 3.807 miljardi kronu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra