Parex Asset Management

Lietuvas naudas tirgus
Kā jau tika gaidīts, komercbanku likviditāte aizvadītajā nedēļā izrādījās pietiekoša, kā rezultātā situācija Lietuvas starpbanku naudas tirgū bija pavisam mierīga. VILIBOR Overnight un vienas nedēļas darījumu likmes atskaites perioda laikā saruka par 0.05 procenta punktiem, līdz attiecīgi 1.24% un 1.47% līmenim. Savukārt viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.01 procenta punktu zemāk - pie 2.13% atzīmes. Visticamāk, ka starpbanku naudas tirgus likmes saglabāsies stabilas arī nākamajā nedēļā.

Pirmdien, 4. augustā rīkotajā valsts trīs gadu obligāciju izsolē netika pārdots neviens no piedāvātajiem vērtspapīriem, jo Finanšu Ministriju neapmierināja banku pieprasītās likmes. Banku kopējais pieprasījums veidoja 51.52 miljonus litu, bet mazākā piedāvātā ienesīguma likme bija 3.505%. Iepriekšējā trīs gadu obligāciju izsolē tika pārdoti vērtspapīri 40 miljonu litu apjomā ar vidējo ienesīgumu 3.478%. 11. augusta izsolē tiks piedāvātas sešu mēnešu parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2004. gada 12. februārī.

Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušajā nedēļā pieauga, sasniedzot 15 miljonus litu. Arī šoreiz pilnīgi visu apgrozījumu veidoja tiešie darījumi, un lielākās aktivitātes pārliecinoši bija novērojamas garākā termiņa vērtspapīru segmentā: aptuveni 88% no apgrozījuma veidoja darījumi ar vērtspapīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā gada.

Saskaņā ar Lietuvas darba biržas datiem, bez darba jūlijā bija 9.5% no ekonomiski aktīvajiem valsts iedzīvotājiem, kas ir par 0.1 procenta punktu vairāk nekā jūnijā.

Igaunijas naudas tirgus
Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes atskaites periodā saglabājās nemainīgas. Viena un sešu mēnešu darījumu likmes visu nedēļu turējās attiecīgi 2.61% un 2.72% līmenī, bet divpadsmit mēnešu darījumu likme joprojām stāvēja nesatricināmi stabila pie 2.77% atzīmes.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā sasniedza 21.1 miljonu kronu. Visaktīvāk tika tirgotas Hansapank obligācijas ar dzēšanas termiņu 2004. gada 8. jūlijā, darījumi ar kurām veidoja aptuveni 69% no kopējā apgrozījuma.

Starptautiskais Valūtas Fonds (SVF) ir pazeminājis šā gada Igaunijas iekšzemes kopprodukta pieauguma prognozi no 4.9% uz

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra