Parex Asset Management

Igaunijas naudas tirgus
Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes atskaites periodā saglabājās nemainīgas. Viena un sešu mēnešu darījumu likmes visu nedēļu turējās attiecīgi 2.57% un 2.70% līmenī, bet divpadsmit mēnešu darījumu likme stāvēja nesatricināmi stabila pie 2.77% atzīmes.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā bija pavisam niecīgs, sasniedzot tikai 2.9 miljonus kronu. Visaktīvāk tika tirgotas OÜ Norbert obligācijas ar dzēšanas termiņu 2006. gada 8. septembrī, veidojot 52% no kopējā reģistrētā apgrozījuma.

Lietuvas naudas tirgus
Lietuvas starpbanku naudas tirgus likmes, atbilstoši mūsu prognozēm, aizvadītajā nedēļā noslīdēja uz leju. Tā, VILIBOR Overnight nedēļas laikā samazinājās par 1.14 procenta punktiem, līdz 1.44%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.71 procenta punktu, līdz 1.87% līmenim. Savukārt viena mēneša darījumu likme saruka par 0.09 procenta punktiem, nedēļu noslēdzot pie 2.53% atzīmes.

Pirmdien, 8. septembrī rīkotajā valsts piecu gadu obligāciju izsolē netika pārdots neviens no piedāvātajiem vērtspapīriem, jo Finanšu Ministriju neapmierināja banku pieprasītās likmes. Banku kopējie pieteikumi veidoja 38.47 miljonus litu, bet mazākā piedāvātā ienesīguma likme bija 4.34%. Iepriekšējā piecu gadu obligāciju izsolē vērtspapīri tika pārdoti ar vidējo ienesīgumu 4.162%. 15. septembra izsolē tiks piedāvātas viena gada parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2004. gada 16. septembrī.

Valsts parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušajā nedēļā pieauga līdz 54.3 miljoniem litu. Šoreiz lielāko daļu no apgrozījuma (95.8%) veidoja tiešie darījumi, bet lielākās aktivitātes bija vērojamas garākā termiņa vērtspapīru segmentā: 70.2% no apgrozījuma veidoja darījumi ar papīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā gada.

Saskaņā ar Lietuvas statistikas pārvaldes datiem, augustā, salīdzinot ar jūliju, patēriņa cenu indekss saruka par 0.7%. Tādējādi Lietuvā joprojām turpina valdīt deflācija (šogad tikai divos mēnešos ir reģistrēta neliela inflācija), kā rezultātā gada laikā patēriņa cenas ir nokritušas par 1.1%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra