Parex Asset Management

Lietuva
Kā jau tika gaidīts, situācija Lietuvas starpbanku naudas tirgū joprojām saglabājās stabila. VILIBOR O/N atskaites periodā pakāpās par 0.02 procenta punktiem, līdz 1.26%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.05 procenta punktiem līdz 1.52% līmenim. Savukārt viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.03 procenta punktiem zemāk - pie 2.10% atzīmes.

Lietuvas valsts parāda vērtspapīru izsolē 11. augustā tika pārdotas sešu mēnešu parādzīmes 40 miljonu litu apjomā. 2004. gada 12. februārī dzēšamo vērtspapīru vidējā diskonta likme tika noteikta 2.067% - par 0.034 procenta punktiem augstāka nekā 23. jūnijā notikušajā atbilstoša termiņa vērtspapīru izsolē. 18. augusta izsolē tiks piedāvātas desmit gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2013. gada 24. janvārī.

Valsts parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums Lietuvas Nacionālajā Fondu biržā pagājušajā nedēļā pieauga, sasniedzot 21.4 miljonus litu. Lielāko daļu no apgrozījuma veidoja tiešie darījumi, un lielākās aktivitātes bija novērojamas garākā termiņa vērtspapīru segmentā: aptuveni 72% no apgrozījuma veidoja darījumi ar vērtspapīriem, kas dzēšami pēc vairāk nekā septiņiem gadiem.

Lietuvā turpina valdīt deflācijas gaisotne, jo šogad patēriņa cenu indeksa pieaugums līdz šim ir fiksēts tikai divos mēnešos. Kā liecina statistikas pārvaldes dati, jūlijā, salīdzinot ar jūniju, tika reģistrēta 0.8% deflācija, savukārt, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi gadu iepriekš, patēriņa cenas ir sarukušas par 1%.

Statistikas pārvalde arī informējusi, ka Lietuvas eksports šā gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar 2002. gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis par 6.7%, kamēr imports - par 2.3%. Provizoriskie dati norāda, ka eksports ir sasniedzis 10.354 miljardus litu, bet - imports 13.852 miljardus. Tādējādi ārējās tirdzniecības deficīts pirmajā pusgadā bija 3.499. miljardi litu, kas ir par 8.8% mazāk nekā 2002. gada pirmajā pusē.

Pēc Lietuvas Bankas datiem tekošā konta deficīts jūnijā bija 214.7 miljoni litu. Salīdzinājumam, gadu iepriekš deficīts bija praktiski tāds pats, bet 2003. gada maijā - par 90.4 miljoniem litu mazāks.

Igaunija
Igaunijas starpbanku naudas tirgus likmes atskaites periodā saglabājās nemainīgas. Viena un sešu mēnešu darījumu likmes visu nedēļu turējās attiecīgi 2.61% un 2.72% līmenī, bet divpadsmit mēnešu darījumu likme joprojām stāvēja nesatricināmi stabila pie 2.77% atzīmes.

Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēto parāda vērtspapīru kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā sasniedza 34.6 miljonus kronu. Visaktīvāk tika tirgotas Port of Tallinn obligācijas ar dzēšanas termiņu 2006. gada 19. martā, darījumi ar kurām veidoja aptuveni 44% no kopējā apgrozījuma.

Pēc Igaunijas Statistikas biroja datiem jūlijā, salīdzinot ar jūniju, reģistrēta 0.2% inflācija. Aizvadītajā mēnesī preču cenas saruka par 0.2%, bet pakalpojumi kļuva par 0.8% dārgāki. Gada laikā, salīdzinot ar 2002. gada jūliju, patēriņa cenu indekss ir palielinājies par 0.8%.

Saskaņā ar Igaunijas Bankas provizoriskajiem datiem tekošā konta deficīts šā gada jūnijā bija 884 miljoni kronu. Līdz ar to, otrajā ceturksnī deficīts sasniedza 3.1 miljardu kronu, kas ir nedaudz vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra