Parex Asset Management

Pagājušajā nedēļā komercbanku sistēmā valdīja bažas par obligāto rezervju izpildi un bija novērojams likviditātes iztrūkums, kā rezultātā starpbanku naudas tirgus likmes spēji uzšāvās gaisā. RIGIBOR overnight uzlēca par 1.06 procenta punktiem, līdz 4.31%, vienas nedēļas darījumu likme - par 0.71 procenta punktu, līdz 4.00% līmenim, bet viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.25 procenta punktiem augstāk - pie 3.71% atzīmes. Neliels kāpums tika piedzīvots arī garākā termiņa likmju segmentā. Visticamāk, ka tamlīdzīgai tendencei ir tikai īstermiņa raksturs. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā līdz ar jaunā obligāto rezervju perioda sākumu īsākā termiņa likmes atgriezīsies to ierastajos līmeņos.

Par pastiprinātu pieprasījumu pēc latiem liecināja arī joprojām lielais apgrozījums Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs - pagājušajā nedēļā kopumā tika izsniegti resursi 75 miljonu latu apjomā. Visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme nedēļas laikā uzlēca no 2.95% līdz 3.52%.

Rīgas Fondu biržā parāda vērtspapīru tirgus kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā saruka līdz 912 tūkstošiem latu. Visaktīvāk tika tirgotas valsts desmit gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2013. gada 14. februārī, tirdzniecība ar tām veidoja aptuveni 81% no kopējā apgrozījuma.

Trešdien, 24. septembrī notiks 12 mēnešu valsts parādzīmju izsole, kurā piedāvās vērtspapīrus 9.6 miljonu latu apmērā (kopā ar ceturtdienas fiksētās likmes izsoli - 12 miljonu latu). Šķiet, ka netiks izsolīti visi piedāvātie vērtspapīri, un pārdoto parādzīmju vidējā diskonta likme varētu būt 3.5% - 3.75% robežās.

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem, tekošā konta deficīts šā gada jūlijā bija 48.1 miljons latu. Salīdzinājumam: jūnijā šis summa bija par 3.1 miljonu latu lielāka, bet pērn jūlijā - par 4.8 miljoniem mazāka.

Valsts Kase informējusi, ka valsts parāds augusta beigās bija 843.5 miljoni latu, kas ir par 87.3 miljoniem vairāk nekā gada sākumā. Lielāko daļu no parāda veido ārējais parāds 455.5 miljonu latu apmērā, savukārt iekšējais parāds veido atlikušos 388 miljonus latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra