Parex Asset Management

Pagājušajā nedēļā, līdz ar obligāto rezervju fiksācijas perioda nomaiņu 24. novembrī, starpbanku naudas tirgus īsākā termiņa likmes krita lejup, iznākumā tomēr saglabājoties salīdzinoši augstos līmeņos. Nupat piedzīvotais stress latu resursu iztrūkuma dēļ mudināja komercbankas šoreiz būt apzinīgākām. Tādēļ, sākoties jaunajam rezervju periodam, bankas nekavējoties sāka rūpēties par rezervju izpildi, un šis apstāklis tad arī neļāva likmēm neatgriezās to ierastajos līmeņos. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas laikā likmes paliks tuvu savām pašreizējām pozīcijām, bet pēc tam var sagaidīt tālāku likmju pazemināšanos.

Kopumā nedēļas laikā RIGIBOR overnight novēlās par 1.17 procenta punktiem, līdz 4.28%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.97 procenta punktiem, arī līdz 4.28% līmenim. Savukārt, viena mēneša darījumu likme pakāpās par 0.15 procenta punktiem, līdz 4.34% atzīmei.

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs tika izsniegti lata resursi 63.75 miljonu latu apmērā. Visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme nokrita no 4.89% uz 3.69%.

Rīgas Fondu biržā parāda vērtspapīru tirgus kopējais apgrozījums pārskata periodā pieauga līdz 1.54 miljoniem latu. Visaktīvāk tika tirgotas valsts 3 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2006. gada 29. augustā, kas sastādīja aptuveni trīs ceturtdaļas no kopējā darījumu apjoma.

3. decembrī notiks valsts 12 mēnešu parādzīmju izsole, kurā piedāvās vērtspapīrus 9.6 miljonu latu apmērā (kopā ar ceturtdienas fiksētās likmes izsoli - 12 miljonu latu). Tā vien šķiet, ka arī šoreiz tiks pārdots niecīgs parāda vērtspapīru apjoms, jo sagaidāms, ka kārtējo reizi atšķirsies Valsts Kases un komercbanku domas par vēlamajām likmēm.

25. novembrī notika Latvijas Hipotēku un zemes bankas desmit gadu ķīlu zīmju izsole, kurā investori varēja iegādāties vērtspapīrus 3 miljonu latu apmērā. Tā kā tirgus dalībnieku piedāvātās likmes bankas pārstāvjus neapmierināja, tad īpašniekus atrada ķīlu zīmes tikai 154.5 tūkstošu latu apjomā. Tiek plānots, ka nākamā šīs emisijas izsole varētu notikt vēl šogad. Šo ķīlu zīmju kopējais apjoms ir 7 miljoni latu, kuponu likme - 5.25%, bet dzēšanas termiņš - 2013. gada 15. augusts.

Nākamnedēļ, 4. decembrī notiks bankas Nord/LB Latvija 3 gadu obligāciju sākotnējā izvietošana - izsolē piedāvās iegādāties parāda vērtspapīrus 5 miljonu latu apjomā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2006. gada 4. decembris, bet mainīgo kupona likmi veido 6 mēnešu RIGIBOR + 0.40%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra