Parex Asset Management

Kā jau tika gaidīts, īsākā termiņa starpbanku naudas tirgus likmes līdz ar jaunā obligāto rezervju fiksācijas perioda sākumu 24. oktobrī pakāpās uz augšu. RIGIBOR overnight nedēļas laikā pieauga par 0.36 procenta punktiem, līdz 3.19%, bet vienas nedēļas darījumu likme par 0.05 procenta punktiem, līdz 3.21% līmenim. Tajā pat laikā viena mēneša darījumu likme atskaites periodu noslēdza par 0.03 procenta punktiem augstāk - pie 3.50% atzīmes. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā starpbanku naudas tirgus likmes svārstīsies ap to pašreizējiem līmeņiem ar iespējamu nelielu augšupvērstu spiedienu īsākā termiņa likmju segmentā.

Obligāto rezervju fiksācijas perioda nomaiņa iezīmējās arī ar ievērojami lielāku apgrozījumu Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs - aizvadītajā nedēļā kopumā tikai izsniegti lata resursi vairāk nekā 80 miljonu latu apjomā. Praktiski visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme pakāpās no 2.76% līdz 2.80%, savukārt 28 dienu darījumu likme atskaites periodu noslēdza nemainīga 3.00% līmenī.

Rīgas Fondu biržā parāda vērtspapīru tirgus kopējais apgrozījums aizvadītajā nedēļā sasniedza 1.47 miljonus latu. Visaktīvāk tika tirgotas nesen izsolītās sešu mēnešu parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2004. gada 23. aprīlī (77.5% no kopējā apgrozījuma).

4. novembrī notiks valsts 3 gadu obligāciju izsole, kurā piedāvās vērtspapīrus 12 miljonu latu apmērā (kopā ar ceturtdienas fiksētās likmes izsoli - 15 miljonu latu). Sagaidāms, ka pieprasījums pēc šiem vērtspapīriem būs diezgan augsts, kā rezultātā pārdoto vērtspapīru vidējā ienesīguma likme varētu būt aptuveni 4%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra