Jānis Paplavskis
Naudas tirgus operāciju vadītājs
Parekss Banka

Kā jau tika gaidīts, aizvadītā nedēļa Latvijas starpbanku naudas tirgū pagāja mierīgi. RIGIBOR overnight un viena mēneša darījumu likmes pakāpās par 0.1 procenta punktu līdz attiecīgi 3.23% un 3.40%. Savukārt vienas nedēļas darījumu likme pieauga par 0.07 procenta punktiem, nedēļu noslēdzot 3.27% līmenī. Tajā pat laikā garākā termiņa - trīs, sešu un divpadsmit mēnešu likmes saglabājās nesatricināmi stabilas pie attiecīgi 3.82%, 4.03% un 4.37% atzīmes.

Aizvadītajā nedēļā apgrozījums Latvijas Bankas Repo izsolēs sasniedza 60 miljonus latu, lielākajai daļai no darījumiem notiekot ar atmaksas termiņu septiņas dienas. Nākamās nedēļās laikā sagaidāms, ka vispārējā situācija Latvijas starpbanku naudas tirgū būs mierīga, un likmes svārstīsies ap to pašreizējiem līmeņiem, iespējams, ar nelielu tendenci uz leju.

Pagājušās nedēļas laikā notika vairāki svarīgi notikumi. Tā, starptautiskā reitingu aģentūra Standard & Poor's 29. jūlijā paaugstinājusi Latvijas kredītreitinga nākotnes prognozi saistībām ārvalstu valūtā no stabilas uz pozitīvu. Paši reitingi gan ārvalstu, gan vietējā valūtā tika apstiprināti to iepriekšējos līmeņos. Prognozes paaugstināšana norāda uz to, ka nākotnē Latvijai piešķirtos reitingus varētu palielināt. Uz šādu soli aģentūru ir vedinājusi Latvijas veiksmīgā virzība uz Eiropas Monetāro Savienību, kā arī valsts stabilā ekonomiskā izaugsme un veiktās strukturālās reformas.

Savukārt Valsts Kase nule kā informējusi, ka šogad plānotā eiroobligāciju emisija nenotiks, jo valsts finansiālā situācija atļauj iztikt bez aizņemšanās ārvalstu tirgos. Tā vietā, ar piecu papildus izsoļu palīdzību valsts aizņemsies vietējā tirgū par aptuveni 70 miljoniem latu vairāk nekā tika plānots gada sakumā. Visticamāk, ka, lai palielinot obligāciju piedāvājumu vietējā tirgū, Valsts Kasei un Finansu ministrijai būs jārēķinās ar tirgus dalībnieku vēlmi saņemt augstākas ienesīguma likmes. Atgādināsim, ka bija plānots izlaist 10 gadu eiroobligācijas, lai nākamgad dzēstu citu eiroobligāciju emisiju, kā arī palīdzētu noturēt budžeta deficītu zem 3% līmeņa. Tomēr netiek izslēgta iespēja, ka eiroobligāciju izsole varētu notikt nākamgad.

Jaunnedēļ tiek plānota valsts parāda vērtspapīru izsole, kurā piedāvās iegādāties viena gada parādzīmes kopumā 8 miljonu latu apmērā. Pēc mūsu domām vērtspapīru diskonta likme būs aptuveni 3% robežās, un ļoti ticami šķiet tas, ka netiks pārdoti visi izsolei piedāvātie vērtspapīri.

Latvijas Hipotēku un zemes banka reģistrējusi jaunu sešu gadu ķīlu zīmju emisiju 3 miljonu latu apjomā. 2009. gada 15. augustā dzēšamajām ķīlu zīmēm ir mainīga kuponu likme - 6 mēnešu RIGIBOR + 0.5%. Šīs emisijas sākotnējā izvietošana varētu notikt ap 15. augustu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra