Parex Asset Management

Latvijas iekšzemes kopprodukts šā gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 7.4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Straujo ekonomikas pieaugumu ir veicinājusi straujā izaugsme tādos sektoros kā tirdzniecība (11.4% pieaugums gada laikā), būvniecība (16.2%), apstrādes rūpniecība (9.3%) un transporta un sakaru nozare (7.6%). Latvijas ekonomikas pieaugums trešajā ceturksnī, salīdzinot ar to pašu ceturksni 2002. gadā, bija 7.3%.

Pagājušajā nedēļā Latvijas starpbanku naudas tirgus likmes, atbilstoši mūsu prognozēm, turpināja velties lejup, un īsākā termiņa likmes sasniedza zemākos līmeņus pēdējā mēneša laikā. RIGIBOR overnight nokrita par 0.99 procenta punktiem, līdz 3.15%, bet vienas nedēļas darījumu likme - par 0.72 procenta punktiem, līdz 3.46% līmenim. Savukārt viena mēneša darījumu likme nedēļu noslēdza par 0.15 procenta punktiem zemāk - pie 4.14% atzīmes. Neliels kritums bija novērojams arī garākā termiņa likmju segmentā. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas laikā īsākā termiņa likmes varētu vēl nedaudz noslīdēt uz leju.

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Bankas rīkotajās Repo izsolēs tika izsniegti lata resursi gandrīz 50 miljonu latu apmērā. Praktiski visu apgrozījumu veidojošo 7 dienu darījumu likme saruka no 3.83% uz 3.02%.

Rīgas Fondu biržā parāda vērtspapīru tirgus kopējais apgrozījums pārskata periodā pieauga līdz 1.43 miljoniem latu. Visaktīvāk tika tirgotas valsts 6 mēnešu parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2004. gada 23. aprīlī, kas veidoja aptuveni 23% no kopējā darījumu apjoma.

17. decembrī notiks valsts 6 mēnešu parādzīmju izsole, kurā piedāvās vērtspapīrus 4.8 miljonu latu apmērā (kopā ar ceturtdienas fiksētās likmes izsoli - 6 milj. latu). Šķiet, ka pašlaik valstij naudas līdzekļi nav akūti vajadzīgi, un tāpēc daudz maz nopietnu aktivitāti izsolē varētu gaidīt tikai tad, ja banku pieprasītās diskonta likmes būs aptuveni 3% rajonā, kas savukārt ir visai maz ticams.

4. decembrī notika bankas Nord/LB Latvija trīs gadu obligāciju sākotnējā izvietošana - izsolē piedāvāja iegādāties parāda vērtspapīrus 5 miljonu latu apjomā. Investoru pieprasījums sastādīja 1.945 miljonus latu, bet pārdotas tika obligācijas tikai 895 tūkstošu vērtībā ar vidējo svērto ienesīguma likmi 4.93% (izsoles cena 99.75% no nomināla). Neizvietotos vērtspapīrus Nord/LB Latvija izplatīs katru darba dienu līdz pat nākamā gada 4. jūnijam. Šīs emisijas dzēšanas termiņš ir 2006. gada 4. decembris, bet mainīgo kupona likmi veido 6 mēnešu RIGIBOR + 0.40%.

11. decembrī Latvijas Hipotēku un zemes banka rīkos atkārtotu desmit gadu ķīlu zīmju izsoli, kurā piedāvās iegādāties vērtspapīrus 3 miljonu latu apmērā. Šīs emisijas kopējais apjoms ir 7 miljoni latu, kupona likme - 5.25%, bet dzēšanas termiņš - 2013. gada 15. augusts. Atgādināsim, ka pirmajā posmā 25. novembrī, pie tikpat liela piedāvājuma īpašniekus atrada papīri tikai 154.5 tūkstošu latu vērtībā.

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, eksports šā gada pirmajos 10 mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 16.9%, kamēr importa apjomi ir kāpuši par 20%. Līdz ar to ir pieaudzis arī importa pārsvars pār eksportu - pērn šī starpība bija 74.4%, bet šogad jau 79.1%.

Statistikas pārvalde arī informējusi, ka patēriņa cenas novembrī, salīdzinot ar oktobri, pieaugušas par 0.5%, tai skaitā preču cenas - par 0.6%, bet pakalpojumu - par 0.3%. Salīdzinot ar 2002. gada novembri, inflācija Latvijā bija 3.6%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra