Jānis Paplavskis, Parekss bankas naudas tirgus operāciju vadītājs

Aizvadītajā nedēļā Latvijas starpbanku naudas tirgū valdīja samērā mierīga gaisotne un bija novērojamas mainīgas starpbanku naudas tirgus likmju izmaiņas. Tā, RIGIBOR overnight pieauga par 0.22 procenta punktiem, līdz 3.00%, bet vienas nedēļas darījumu likme saruka par 0.09 procenta punktiem, līdz 3.09% līmenim. Tajā pat laikā viena un trīs mēnešu likmes nedaudz pieauga, nedēļu noslēdzot attiecīgi pie 3.40% un 3.73% atzīmes, savukārt garākā termiņa - 6 un 12 mēnešu likmes noslīdēja par attiecīgi 0.01 un 0.24 procenta punktiem, līdz attiecīgi 4.03% un 4.09% līmenim.

Jebkādus iespējamos ekscesus naudas tirgū novērsa Latvijas Banka, dāsni dāļājot lata resursus tās rīkotājās Repo izolēs - kopumā aizvadītās nedēļas laikā tika izsniegti gandrīz 56 miljoni latu, pie tam visu darījumu atmaksas termiņš bija septiņas dienas. Tuvākās nedēļas laikā vispārējā situācija Latvijas starpbanku naudas tirgū, visticamāk, būs mierīga, un likmes turpinās svārstīties ap pašreizējiem līmeņiem ar iespējamu tendenci uz leju, ņemot vērā Latvijas Bankas aktivitāti likviditātes nodrošināšanā.

Trešdien, 26. martā notikušajā Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsolē, kurā tika piedāvātas sešu mēnešu parādzīmes 3.6 miljonu latu apmērā, joprojām bija novērojama spēcīga investoru interese - pieprasījums piedāvāto apjomu pārsniedza trīs reizes. Atbilstoši mūsu iepriekš izteiktajām prognozēm tika pārdotas visas piedāvātās parādzīmes, un pastiprinātais pieprasījums ļāva Valsts Kasei tās realizēt ar diskonta likmi robežās no 2.93% līdz 3.14%, kā rezultātā vidējā diskonta likme izsolē tika noteikta 3.04% līmenī (iepriekšējā izsolē vidējā likme bija 3.44%). Dienu vēlāk notikušajā fiksēta ienesīguma izsolē tika pārdoti visi piedāvātie vērtspapīri 0.9 miljonu latu apjomā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra