Akciju sabiedrības Latvijas Krājbanka (juridiskā adrese: Palasta iela 1,
Rīga) valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2007. gada 23. martā plkst. 12.00, Rīgā, Dzelzavas ielā 55 (AS Latvijas Krājbanka klientu apkalpošanas centrs).

Darba kārtība:1.Par AS Latvijas Krājbanka 2006.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
2.Par AS Latvijas Krājbanka peļņas izlietošanu.
3.Zvērināta revidenta vēlēšanas.
4.Par AS Latvijas Krājbanka padomes ievēlēšanu.
5.Par grozījumiem AS Latvijas Krājbanka statūtos.
6.Par grozījumiem AS Latvijas Krājbanka noteikumos par pamatkapitāla
palielināšanu.
7.Par parāda vērtspapīru emisijām.

Akcionāru reģistrēšana – sapulces dienā – 2007. gada 23. martā – no plkst.
11.00 līdz plkst. 12.00 sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana. Akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda notariāli apstiprināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta, vai AS “Latvijas Krājbanka” apstiprināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas ir dereģistrētas – arī finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu. Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta turētājam ne vēlāk kā 2007. gada 12. martā (līdz darba dienas beigām). Dereģistrēto akciju īpašnieki vai to pārstāvji, kuri reģistrējoties nevarēs uzrādīt finanšu instrumentu konta turētāja kvīti, kas apliecina, ka akcijas ir bloķētas, nevarēs piedalīties sapulcē.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāri var iepazīties Rīgā, Jēkaba ielā 2, AS “Latvijas Krājbanka” operāciju zālē pie administratora, sākot ar 2007. gada 9. martu katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet sapulces dienā – AS “Latvijas Krājbanka” klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Dzelzavas ielā 55, reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības Latvijas Krājbanka valde

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra