Pensiju 3. līmenī veiktās iemaksas šā gada pirmajā ceturksnī sasniedza rekordaugstu apmēru - privātajos pensiju plānos tika iemaksāti 13,75 miljoni eiro, kas ir par 57% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati.

Dalībnieku iemaksas pieauga par 71%, bet darba devēju iemaksas – par 11,5%. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 303,1 miljonu eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 7,9%.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2015. gada trīs mēnešos bija 5.4% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 1,5% līdz 14,6%. Līdz ar to šī gada 1. ceturksnī ir pārsniegts visa 2014. gada ienesīgums. Atsevišķiem plāniem ienesīguma kāpumu veicināja arī ievērojamais ASV dolāra vērtības kāpums attiecībā pret eiro (ceturkšņa laikā par 12,8%).

No pensiju plānu kapitāla 1. ceturkšņa laikā tika izmaksāti 6,7 miljoni eiro jeb par 37,5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 98% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem fondu apliecībās (47%), no kurām 47% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 49% - uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos, tādējādi marta beigās uz fiksēta ienākuma instrumentiem fokusēto fondu apliecību īpatsvars pārsniedza uz akciju fondiem fokusēto fondu apliecību īpatsvaru. Ceturkšņa laikā privāto pensiju fondu portfeļos termiņnoguldījumu īpatsvars saruka no 3,5% līdz 3,1%, kā arī pensiju plāni fiksēja peļņu, realizējot daļu no ieguldījumiem, kā rezultātā prasību uz pieprasījumu īpatsvars palielinājās no 10,1% līdz 11,5%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā pieauga par 9,6 miljoniem eiro, marta beigās sasniedzot 115 miljonus eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī pieauga no 37,4% līdz 37,8%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par 4,2 tūkstošiem jeb par 1,8% un marta beigās sasniedza 240 tūkstošus, kas ir 24,4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra