Latvijas pensiju fondi šā gada pirmajos trīs ceturkšņos ir saglabājuši pozitīvu ienesīgumu gan valsts fondēto pensiju, gan privāto pensiju fondiem, kaut arī pasaules finanšu tirgos bijušas ļoti būtiskas svārstības, ziņo Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) Pensiju fondu apskats par 2015. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem.

Pirmā ceturkšņa straujajam cenu pieaugumam attīstīto valstu akciju tirgos ir sekojuši cenu kritumi nākamajos divos ceturkšņos. «Tomēr nevajadzētu pārspīlēt viena vai divu ceturkšņu ietekmi uz valsts fondēto pensiju shēmas darbību. Maratona skrējējus nevērtē pēc tā, kā viņi skrien 100 metru sprintu,» norāda LKA Pensiju fondu apskata autori.

Visu 2.līmeņa plānu vidējais ienesīgums kopš 2015. gada sākuma sasniedz 0,28%. Aktīvo un sabalansēto plānu vērtības, atbilstoši augstākam riska līmenim, ir bijušas pakļautas daudz straujākām svārstībām, tādēļ konservatīvo plānu vidējais ienesīgums kopš gada sākuma bijis 0,75%, aktīvo plānu – 0,13%.

Tomēr pensiju plānu līdzekļi ir ilgtermiņa ieguldījumi, un to ienesīgums jāvērtē vidējā un ilgā termiņā – tad ienesīgums ir daudz stabilāks: 3 gadu vidējais 2.līmeņa pensiju fondu ienesīgums ir 2,98%, 5 gadu ienesīgums – 3,42%, 10 gadu ienesīgums – 3,09%.

Valsts fondēto pensiju shēmas plānu ilgtermiņa darbības rezultāti skaidri liecina, ka sistēma strādā labi, vērtē LKA Pensiju fondu apskats.

2015. gada maijā valsts fondēto pensiju shēmas plāni sāka saņemt iemaksas pēc palielinātās 5% likmes. Kopējie valsts fondēto pensiju shēmas aktīvi šogad ir pieauguši par vairāk nekā 206 miljoniem eiro un pārsniedz 2,215 miljardus eiro.

Kopš VFPS darbības sākuma līdzekļu pārvaldītāji shēmas dalībniekiem ir nopelnījuši aptuveni 353 miljonus eiro. Šī summa ir tīrais investīciju rezultāts, no kura ir atskaitīti visi ar aktīvu pārvaldīšanu un administrēšanu saistītie izdevumi – atlīdzības pārvaldītājiem, turētājbankām un citas izmaksas.

Tāpat arī privāto pensiju fondu ienesīguma ziņā gads bijis svārstīgs starptautisko finanšu tirgu norišu dēļ, tādēļ visu plānu vidējais ienesīguma pieaugums kopš gada sākuma sasniedza 0,47% līmeni.

Līdzīgi kā 2.pensiju līmenī, arī 3.pensiju līmenī stabilāks ienesīgums nodrošināts vidējā termiņā – vidējais trīs gadu ienesīgums bijis 3,57%, vidējais piecu gadu ienesīgums – 3,58%, vidējais desmit gadu ienesīgums – 3,23%.

2015. gada 3. ceturkšņa beigās privāto pensiju fondu uzkrātā pensiju kapitāla vērtība sasniedza 303,6 miljonus eiro. Ceturkšņa laikā pensiju plānos veiktas iemaksas 15 miljonu eiro apmērā un izmaksas – 5 miljonu eiro apmērā. Pensiju plānu dalībnieku individuālās iemaksas sasniedza 12,5 miljonus eiro, kas par 31% jeb 3 miljoniem eiro pārsniedz 2014. gada 3. ceturkšņa iemaksu apjomu. Savukārt darba devēju iemaksas bija 2,4 miljoni eiro, kas par 0,13 miljoniem eiro jeb 5% pārsniedz pērnā gada attiecīgā laika perioda apjomu.

«Privātpersonas turpina izmantot privātos pensiju fondus kā alternatīvu citiem uzkrājumu veidiem un ieguldījumiem citos finanšu instrumentos,» vērtēts Pensiju fondu apskatā.

Kopumā pensiju 3. līmenī savus uzkrājumus veido 248 016 dalībnieku (78% individuālie dalībnieki, 22% uzņēmumu darbinieki, par kuriem iemaksas veic darba devēji) jeb 20% no pensiju 2.līmeņa dalībnieku skaita.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra