Latvijas pensiju fondi – gan valsts fondēto pensiju fondi, gan privātie pensiju fondi – pagājušā ceturkšņa laikā ir palielinājuši ieguldījumus Latvijā. Tagad Latvijā ir ieguldīti 43% fondēto pensiju shēmas līdzekļu un 35% privāto pensiju fondu līdzekļu, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) Pensiju fondu apskats par šā gada 3.ceturksni.

3.ceturkšņa laikā valsts fondēto jeb 2.līmeņa pensiju fondu līdzekļu ieguldījumu īpatsvars Latvijā ir pieaudzis no 39% līdz 43% par 92,5 miljoniem eiro. Kopumā Latvijā ieguldīts 951 miljons eiro pensiju fondu līdzekļu. Latvijas valsts obligācijās un parādzīmēs ir investēti 25,6% no aktīviem jeb aptuveni 566,2 miljoni eiro. Tiek veikti arī jauni ieguldījumi riska kapitāla fondos, kas investē Latvijā, kā arī tiek intensīvi vērtētas jaunas iespējas gan vietējā riska kapitāla, gan nekustamā īpašuma jomās. Austrumeiropa saglabā otra populārākā investīciju reģiona vietu ar 20%, bet trijnieku noslēdz pārējā Eiropa, kur investēti 16% no pensiju plānu līdzekļiem. Kopējie 2.pensiju līmeņa līdzekļi pārsniedz 2,215 miljardus eiro.

Arī pensiju 3.līmeņa jeb privāto pensiju fondu līdzekļu ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums 3.ceturksnī ir nedaudz mainījies, un ieguldījumu īpatsvars Latvijā ir palielinājies par 2% punktiem līdz 35% no kopējiem pensiju plānu aktīviem. Pieaugums vērojams arī ieguldījumiem globālajos ieguldījumu fondos un Austrumeiropā. Kopumā privātajos pensiju fondos Latvijā ir uzkrāti 303,6 miljoni eiro.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra