Ieviešot jaunās apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības sistēmas Maksātspēja II (Solvency II ) prasības, šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemts Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums.

Tāpat Saeima apstiprināja grozījumus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, kas paredz izmaiņas efektīvākai apdrošināšanas starpnieku uzraudzībai.

Jaunais Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums papildina pašreiz spēkā esošo maksātspējas un uzraudzības režīmu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sektorā, nosaka pāreju uz jaunu kapitāla prasības aprēķinu, pamatojoties uz risku novērtēšanu, kā arī pārņem aktuālās prasības no patlaban spēkā esošā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma un Pārapdrošināšanas likuma.

Pašlaik Latvijā apdrošināšanas sektorā maksātspējas un uzraudzības prasības nosaka Maksātspēja I režīms. Spēkā esošais regulējums nosaka kapitāla prasības aprēķinu, pamatojoties uz prēmiju vai atlīdzību apmēru. Tādējādi kapitāla prasības noteikšanā netiek ņemti vērā visi riski, tai skaitā tirgus risks, kredītrisks un operacionālais risks, kam apdrošinātāji un pārapdrošinātāji tiek pakļauti. Jaunā uzraudzības režīma Maksātspēja II ieviešana veicinās apdrošināšanas nozares finanšu stabilitāti, stiprinās apdrošināšanas sektoru un paaugstinās apdrošināšanas polišu īpašnieku aizsardzību.

Jaunā likuma prasības stāsies spēkā pakāpeniski, pilna prasību piemērošana paredzēta no 2016. gada 1. janvāra.

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā paredz papildu prasības apdrošināšanas starpnieku uzraudzības stiprināšanai. Grozījumi samazina finanšu riskus apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības tirgū, ievieš lielāku klientu interešu aizsardzību, kā arī papildina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) piemērojamo sankciju klāstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbībai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra