Šā gada 5.martā noslēdzās pirmais Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu individuālo projektu konkurss, kura kopējais pieejamais finansējums bija 17 074 145 eiro. Finanšu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka iesniegto projektu kopējais pieprasītais granta apjoms ir 116 860 419 eiro, kas 7 reizes pārsniedz konkursā pieejamo finansējumu.

Konkursā izsludinātais finansējums bija pieejams astoņās prioritātēs: tieslietas (3 581 360 eiro), reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība (3 231 120 eiro), veselība (2 368 335 eiro), cilvēkresursu attīstība un izglītība (2 221 180 eiro), Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana (1 641 200 eiro), vides aizsardzība (1 712 070 eiro), ilgtspējīga attīstība (1 421 200), bērni ar īpašām vajadzībām ( 897 680 eiro). Katrai finansējuma prioritātei ir noteikta atbildīgā ministrija.

Visaktīvāk individuālie projekti tika iesniegti prioritātē Cilvēkresursu attīstība un izglītība, proti, 56 projekti par kopējo granta apjomu 27 547 372 eiro, kas 12,4 reizes pārsniedz pieejamo finansējumu šajā prioritātē.

Otrajā vietā pēc iesniegto individuālo projektu apjoma ir prioritāte Vides aizsardzība ar 28 individuāliem projektiem par kopējo granta summu 14 822 797 eiro, t.i., 8,7 reizes pārsniedzot pieejamo finansējumu šajā prioritātē. Tālāk seko prioritāte Veselība ar 37 individuālo projektu iesniegumiem par kopējo granta summu 19 517 042 eiro, 8,2 reizes pārsniedzot prioritātē pieejamo finansējumu.

Šobrīd atbildīgās ministrijas veic iesniegto projektu vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tālāk turpināsies vērtēšana atbilstoši kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kas kopumā varētu ilgt 3 mēnešus. Tomēr galējo lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem donorvalstu institūcijas - EEZ finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija, tādejādi kopējais projektu vērtēšanas ilgums līdz to ieviešanai varētu aizņemt līdz pat vienam gadam.

Latvijai, tāpat kā pārējām ES jaunajām dalībvalstīm un arī Spānijai, Grieķijai un Portugālei, ir pieejami divi atbalsta fondi - Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais (Norvēģijas) finanšu instruments. To ietvaros Latvijai laikā līdz 2009.gadam būs pieejami gandrīz 50 miljoni eiro, uz kuriem varēs pretendēt projekti 12 prioritātēs. Abu finanšu instrumentu līdzekļus varēs saņemt individuālie projekti (atklāto konkursu ietvaros), programmas un grantu shēmas. Finanšu ministrija ir nacionālā vadošā iestāde.Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra