Patlaban pret eiro nav apmainītas latu baknotes 77 miljonu eiro apjomā, liecina Latvijas Bankas bilances dati.

2015. gada janvārī Latvijas Banka palielināja tās ieguldījumus ārpus eirozonas esošo valstu rezidentu un eirozonas valstu rezidentu vērtspapīros, kas bija noteicošais faktors pieaugumam vairākos bilances posteņos 699 miljonu eiro apjomā.
2015. gada janvārī Latvijas Bankas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju rezultātā izsniegto aizdevumu apjoms bija nemainīgs 85,5 miljonu eiro apjomā.

Ievērojot to, ka eiro skaidro naudu apgrozībā laiž visas Eirosistēmas nacionālās centrālās bankas (NCB), katra NCB banknotes apgrozībā savā bilancē uzrāda nevis faktiski emitētajā apjomā, bet proporcionāli tās ECB kapitāla daļai kopējā Eirosistēmas emitēto eiro banknošu apjomā. Tā rezultātā faktiski emitētais naudas apjoms bilancē tiek koriģēts, jo Latvijas Bankas proporcionālā daļa kopējā Eirosistēmas emitēto banknošu apjomā ir lielāka nekā Latvijā emitētais eiro banknošu apjoms.

Minētās korekcijas rezultātā Latvijas Bankas bilances postenī Pārējās prasības Eirosistēmā uzrādītas attiecīgas prasības pret ECB par banknošu pārdali. 2015. gada 31. janvāra bilances postenis Banknotes apgrozībā ietver faktiski apgrozībā laistās eiro banknotes 628 miljonu eiro eiro apjomā.

Atsevišķu kredītiestāžu likviditātes pārvaldīšanas darījumu rezultātā pretstatā noguldījumu pieaugumam 2014. gada decembrī, 2015. gada janvārī par 1,202 miljoniem eiro jeb 49,6% samazinājās kredītiestāžu noguldījumi.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra