Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Pārskata perioda laikā Latvijas banku sistēmas likviditāte ir atkal palielinājusies, pieejamo swap un repo latu resursu apjomam augot par 18 miljoniem. Tas ir novedis arī pie īstermiņa likmju samazināšanās, un vislielāko kritumu ir piedzīvojusi overnight likme, kas ir nokritusies par 10 punktiem. Nākamajam pārskata periodam var prognozēt likmju kāpumu, jo tuvojas banku rezervju izpildes perioda beigas. Tā kā šajā pārskata nedēļā banku rezervju atlikumi Latvijas Bankā ir samazinājušies vidēji par 37% jeb 30 miljoniem latu, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, tad var prognozēt, ka nākamajā nedēļā bankas būs aktīvākas latu piesaistē un obligāto rezervju izpildē Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri

Kods Dzēšanas datums Kupona likme Pirkšana Pārdošana
Ienes (%) Ienes (%)
LV000054071 05.12.03 - 3,50% -
LV000056002 06.11.03 6,75% 3,45% 2,25%
LV000057001 24.03.05 9125% 3,80% 3,35%
LV000057002 26.01.06 8125% 3,90% 3,45%
LV000057034 08.05.07 5625% 4,00% 3,75%
LV0000580017 14.02.13 5125% 5,05% 4,75%
Korporatīvie parāda vērtspapīri
Kods Dzēšanas datums Kupona likme Pirkšana Pārdošana
Ienes (%) Ienes (%)
HPAF 15.02.05 8,50% 4,00% 3,60%
HPAD 15.08.06 6,50% 4,30% -
HPAG 15.08.07 7,50% 4,50% 4,15%
HPAI 15.08.08 7,00% 5,00% 4,30%
HPAH 15.08.11 7,50% 5,50% 4,70%
HPAL 15.08.12 6,00% 5,60%
Unibankas obligācijas
Kods Dzēšanas datums Kupona likme Pirkšana Pārdošana
Ienes (%) Ienes (%)
LV0000800134 28.01.05 6,50% 5,00% 3,00%
Latvijas eiroobligācijas
Kods Dzēšanas datums Kupona likme Pirkšana Pārdošana
Ienes (%) Ienes (%)
XS0097199201 14.05.04 6,25% 3,60% 2,00%
XS0138888689 27.11.08 5375% 4,10% 3,30%

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra