Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu reģistrēt IPAS ABLV Asset Management nodibināto atvērto ieguldījumu fondu ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund.

Reģistrētā fonda turētājbankas funkcijas nodrošina AS ABLV Bank.

Ieguldījumu fonds ir fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti akcijās, parāda vērtspapīros, banku termiņnoguldījumos, citos ieguldījumu fondos u.c. Saņemtie procenti un ieguldījumu vērtības pieauguma gadījumā iegūtā peļņa paliek fondā un tiek attiecināta uz visiem tā ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumam.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra