Reģistrēts jauns ieguldījumu fonds

Finanses
2003. gada 31. jūlijs 12:37

Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD) š.g. 31.jūlijā iegrāmatoja atvērtā ieguldījumu fonda “Obligāciju Fonds” ieguldījumu apliecību emisiju. Ieguldījumu fondu “Obligāciju Fonds” pārvalda ieguldījumu sabiedrība “Hansa Fondi”, bet tā turētājbankas funkcijas ir uzticētas a/s “Hansabanka”. “Obligāciju Fonds” paredzējis pamatā veikt ieguldījumus Baltijas valstu, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu, Eiropas Savienības vērtspapīros – valsts, pašvaldību un centrālo banku garantētās parādzīmēs un obligācijās, finanšu institūciju un uzņēmumu emitētos parāda vērtspapīros, kā arī noguldījumos kredītiestādēs, citos ieguldījumu fondos un atvasinātajos finanšu instrumentos. Ieguldījumu fonda pamatvalūta ir Eiro.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra