Akciju sabiedrība Reverta šā gada pirmajos sešos mēnešos no problemātiskajiem kredītiem ir atguvusi 20,6 miljonus eiro, liecina paziņojums Nasdaq Riga.

Valsts kasei šā gada pirmajos sešos mēnešos ir atmaksāti 9,7 miljoni eiro un vēl 12,8 miljonu eiro lielu maksājumu Reverta veica pēc pārskata perioda beigām.

«Kopš 2010. gada 1. augusta, kad Reverta uzsāka Parex bankā ieguldīto valsts līdzekļu atgūšanu, šis pārskata periods ir bijis smagākais un sarežģītākais gan kredītu izstrādes, gan atgūšanas jomā. Krīze Krievijā un Ukrainā, nestabilais ģeopolitiskais stāvoklis, kā arī ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē ir ievērojami samazinājusi aktīvu vērtību un apgrūtinājusi to atgūšanas iespējas. Tomēr neatlaidīgi turpinām cīnīties par katru centu, lai pēc iespējas mazinātu valsts zaudējumus. Gūtie rezultāti liecina, ka spējam risināt arī šķietami bezcerīgas situācijas,» norāda Revertas valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.
Kopš 2010. gada 1. augusta līdz pārskata perioda beigām Reverta kopumā ir atguvusi 625,5 miljonus eiro, savukārt valsts no Revertas dažādu maksājumu veidā kopumā ir atguvusi 569 miljonus eiro, tostarp 323,2 miljonus eiro kā tiešos maksājumus Valsts kasei.

Pārskata periodā Revertas darbību turpināja ietekmēt nelabvēlīgie ārējie apstākļi, bet jo īpaši Krievijas/Ukrainas krīze, kā rezultātāir krasi samazinājies no NVS valstu portfeļa atgūto līdzekļu apjoms. Krievijas ekonomikas recesija un rubļa devalvācija apgrūtināja Krievijas un citu NVS valsts klientu kredītu atmaksas iespējas, turklāt nereti kredītņēmēji radušos situāciju izmantoja ļaunprātīgi, mēģinot nobēdzināt aktīvus un neveicot maksājumus.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, kredītu atgūšanas procesus būtiski apgrūtina pārslogotā un neefektīvā Latvijas tiesu sistēma. Vienas lietas izskatīšanas un iztiesāšanas vidējais ilgums ir 5-7 gadi, kuru laikā būtiski samazinās ieķīlāto objektu vērtība un attiecīgi no to pārdošanas atgūto līdzekļu apjoms. Ieilgušo tiesvedību rezultātā tiek patērēti arī ievērojami cilvēkresursi: pārskata perioda beigās Revertas darba kārtībā bija 2440 tiesvedību procesi dažādās tiesvedības stadijās un 2009 kredītkaršu lietas. Kopumā pārskata periodā Reverta ir piedalījusies 621 tiesu sēdē.

Pārskata periodā Revertas nekustamo īpašumu portfelis ir samazinājies no 584 objektiem šā gada sākumā līdz 390 objektiem pārskata perioda beigās. Pārskata periodā ir pārdoti 125 īpašumi, salīdzinot ar 254 darījumiem analogā periodā pērn.

Darījumu skaita samazinājums pamatā ir saistīts ar „Revertas” nekustamo īpašumu portfeļa struktūru, proti, likvīdie īpašumu jau ir pārdoti, bet atlikušie neietilpst pieprasīto īpašumu segmentā. Kopējie ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas pārskata periodā veidoja 5,7 miljonus eiro.

30. jūnijā Revertas kopējie aktīvi veidoja 194,9 miljonus eiro, no tiem kredītu portfelis – 134,7 miljonus eiro.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra