Ministru kabinets (MK) otrdien iepazinās ar AS Reverta 2015. gada darbības rezultātiem un prognozēm par darbības plāna izpildi līdz 2017. gada beigām, informē MK.

Valdība pieņēma zināšanai prognozētos darbības rezultātus.

Ziņojumā valdībai uzsvērts, ka 2014. gadā Reverta pirmstermiņa veica lielākus pamatsummas maksājumus par emitētajiem parāda vērtspapīriem un ātrāk par plānoto tika dzēsti emitētie vērtspapīri 10,6 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to faktiskais emitēto vērtspapīru pamatsummas atlikums 2014. gada beigās bija 455,4 miljoni eiro.

Attiecībā uz 2015. gada darbību ziņojumā uzsvērts, ka uz darbības rezultātu aizvien spēcīgāku ietekmi atstāj ģeopolitiskās situācijas ietekme, kā rezultātā ir krasi samazinājies no NVS valstu portfeļa atgūto līdzekļu apjoms. Kopš 2010. gada, kad Reverta uzsāka ieguldīto valsts līdzekļu atgūšanu, šis ir bijis smagākais un sarežģītākais periods gan kredītu izstrādes, gan atgūšanas jomā. Krievijas ekonomikas recesija un rubļa devalvācija apgrūtināja Krievijas un citu NVS valstu klientu kredītu atmaksas iespējas. Krievijas un Rietumu investoru intereses apsīkums par Latvijas nekustamo īpašumu tirgu ir negatīvi ietekmējis darījumus ar lielajiem investīciju objektiem. Neraugoties uz nelabvēlīgo situāciju Reverta no problemātiskajiem kredītiem 2015. gada deviņos mēnešos ir atguvusi 34,6 miljonus eiro.

Ministru kabinets iepriekš bija uzdevis šī gada otrajā pusgadā sagatavot un iesniegt izvērtējumu par Reverta 2015. gada pirmā pusgada darbības rādītājiem un nepieciešamām izmaiņām valsts atbalsta atmaksas grafikā. Izvērtējot faktisko situāciju valsts atbalsta atgūšanas procesā 2015. gada pirmajā pusgadā un ņemot vērā pēdējo 12 mēnešu tendences, tiks veiktas izmaiņas valsts atbalsta atgūšanas grafikā atbilstoši prognozētajiem darbības rezultātiem.

Kopš 2010. gada 1. augusta līdz šā gada 30. septembrim Reverta kopumā ir atguvusi 639,5 miljonus eiro. Šajā periodā valsts atbalsts Reverta ir samazinājies par 582 miljoniem eiro, tostarp 336 miljonus eiro kā tiešos maksājumus ir saņēmusi Valsts kase. 2015. gada 30. septembrī Revertas kopējie aktīvi veidoja 182,8 miljonus eiro, no tiem kredītu portfelis – 131,3 miljonus eiro. 2015. gada 30. septembrī atlikušo valsts atbalstu Revertā veido emitētie vērtspapīri 447,4 miljoni eiro un ieguldījums pamatkapitālā 293,6 miljoni eiro.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra