Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums šodien palielinājās par 1 448 608.00 Ls, līdz 1 675 327.52 Ls. Biržas nepārtrauktajā tirgū šodien izcēlās Ventspils naftas, Rīgas transporta flotes, Olainfarma akcijas, biržas tiešo darījumu segmentā lielākie darījumi tika veikti ar Lodes akcijām, savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi tika reģistrēti ar Rīgas kuģu būvētavas akcijām.

Akciju tirdzniecība nepārtrauktajā tirgū par mainīgām cenām šodien veidoja 20 400.78 Ls, darījumi ārpusbiržas tirgū šodien veidoja 1 641 788.50 Ls lielu apgrozījumu. Šodien notikušo tiešo darījumu apgrozījums bija 13 135.67 Ls. Darījumi, kas tika noslēgti biržas Centrālajā tirgū veidoja 2.57 Ls lielu apgrozījumu.

Akciju tirgus apgrozījums Rīgas Fondu biržā šodien sasniedza 180 114.93 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo tirdzniecības sesiju, kopējais apgrozījums palielinājās par 154 693.19 Ls. RFB cenu indeksa RICI vērtība šodien ir samazinājusies par 0.11% noslīdot līdz 364.13 punktiem, savukārt RFB kapitalizācijas indekss DowJones šodien ir samazinājies par 0.23%, sasniedzot 195.74 punktus.

Nepārtrauktajā tirgū šodien visaktīvāk tika tirgotas Ventspils naftas akcijas, kuru vērtība šodien nemainījās un bija 1.00 Ls. Ar Ventspils naftas akcijām tika veikti 20 darījumi, kuros tika tirgotas 5 050 akcijas

Ar Rīgas transporta flotes akcijām tika veikti 17 darījumi, kuros tika tirgotas 29 728 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.17 Ls.

Ar Olainfarma akcijām tika veikti 12 darījumi, kuros tika tirgotas 11 106 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien samazinājās par 4.76% jeb 0.01 Ls, līdz 0.20 Ls.

Ar Ditton pievadķēžu rūpnīcas akcijām tika veikti 10 darījumi, kuros tika tirgotas 19 392 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.21 Ls.

Ar Kaijas akcijām tika veikti 10 darījumi, kuros tika tirgotas 4 400 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien pieauga par 12.50% jeb par 0.02 Ls, līdz 0.18 Ls.

Ar Latvijas Kuģniecības akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 3 898 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.29 Ls.

Ar Rīgas farmācijas fabrikas akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 939 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien samazinājās par 12.00% jeb 0.03 Ls, līdz 0.22 Ls.

Savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi ir reģistrēti ar a/s Rīgas kuģu būvētava akcijām. 1 darījumā tika tirgotas 110 000 akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.94% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Vienas akcijas cena darījumā bija 0.45 Ls.

Īpašnieka maiņu 3 darījumos ir piedzīvojušas arī 104 238 a/s Ventspils nafta akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.10% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Vienas akcijas cena darījumos bija 1.00 - 1.03 Ls.

Īpašnieka maiņu 1 tiešajā darījumā ir piedzīvojušas arī 3 000 a/s Lode akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.13% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Vienas akcijas cena darījumā bija 1.10 Ls, kas vērtējama kā atbilstoša. Jāatgādina, ka vienas Lodes akcijas cena nepārtrauktajā tirgū bija 1.07 Ls.

Šodien ārpusbiržas tirgū noticis arī 1 pārvedums, kurā kontus, bet ne īpašniekus mainīja 980 Grobiņa akcijas.

Rīgas Fondu biržas tirdzniecības sesijas rezultāti 23. maijā

Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums 1 675 327.52 Ls
Biržas sarakstos iekļauto akciju apgrozījums 180 114.93 Ls

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra