Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums šodien palielinājās par 331 390.53 Ls, līdz 1 185 658.23 Ls. Biržas nepārtrauktajā tirgū šodien izcēlās Latvijas Gāzes, Latvijas Kuģniecības, Latvijas balzama akcijas, savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi tika reģistrēti ar Saudeks akcijām.

Akciju tirdzniecība nepārtrauktajā tirgū par mainīgām cenām šodien veidoja 10 491.15 Ls, darījumi ārpusbiržas tirgū šodien veidoja 1 175 167.08 Ls lielu apgrozījumu.

Akciju tirgus apgrozījums Rīgas Fondu biržā šodien sasniedza 26 154.08 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo tirdzniecības sesiju, kopējais apgrozījums palielinājās par 22 223.66 Ls. RFB cenu indeksa RICI vērtība šodien ir pieaugusi par 0.31%, sasniedzot 351.68 punktus, savukārt RFB kapitalizācijas indekss DowJones šodien ir pieaudzis par 0.85%, sasniedzot 198.42 punktus.

Nepārtrauktajā tirgū šodien visaktīvāk tika tirgotas Latvijas Gāzes akcijas, kuru vērtība šodien pieauga par 1.08% jeb par 0.06 Ls, akcijas vidējai svērtajai cenai sasniedzot 5.62 Ls. Ar Latvijas Gāzes akcijām tika veikti 6 darījumi, kuros tika tirgotas 785 akcijas

Ar Latvijas Kuģniecības akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 7 289 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.30 Ls.

Ar Latvijas balzama akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 180 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien pieauga par 2.20% jeb par 0.02 Ls, līdz 0.93 Ls.

Ar Ventspils naftas akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 172 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 1.00 Ls.

Savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi ir reģistrēti ar a/s Saudeks akcijām. 2 darījumos tika tirgotas 1 474 akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.23% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Īpašnieka maiņu 1 darījumā ir piedzīvojušas arī 12 530 a/s Latvijas Kuģniecība akcijas. Vienas akcijas cena darījumā bija 0.30 Ls.

Īpašnieka maiņu 1 darījumā ir piedzīvojušas arī 868 a/s Latvijas balzams akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.01% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Īpašnieka maiņu 1 darījumā ir piedzīvojušas arī 10 000 a/s Ventspils nafta akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.01% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Vienas akcijas cena darījumā bija 1.00 Ls.

Īpašnieka maiņu 2 darījumos ir piedzīvojušas arī 1 009 a/s Jelgavas būvmateriālu kombināts akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.06% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Īpašnieka maiņu 2 darījumos ir piedzīvojušas arī 466 a/s Rota akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.05% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Rīgas Fondu biržas tirdzniecības sesijas rezultāti 25. jūnijā

Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums 1 185 658.23 Ls
Biržas sarakstos iekļauto akciju apgrozījums 26 154.08 Ls
Latvijas akciju tirgus kapitalizācija 580.50 milj. Ls
Nosaukums Akcijas vidējā svērtā cena, Ls/akciju Cenas izmaiņa, % pret iepriekšējo dienu Akcijas pēdējā cena, Ls/akciju Kopējais tirgoto akciju skaits Kopējais apgrozījums, Ls
OFICIĀLAIS SARAKSTS
Latvijas Gāze 5.62 +1.08 5.65 919 5154

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra