Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums šodien palielinājās par 25 588.44 Ls, līdz 171 623.42 Ls. Biržas nepārtrauktajā tirgū šodien izcēlās Ditton pievadķēžu rūpnīcas, Ventspils naftas, Rīgas kuģu būvētavas akcijas, savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi tika reģistrēti ar Saldus naftas bāzes akcijām.

Akciju tirdzniecība nepārtrauktajā tirgū par mainīgām cenām šodien veidoja 20 016.28 Ls, darījumi ārpusbiržas tirgū šodien veidoja 151 313.78 Ls lielu apgrozījumu. Šodien notikušo tiešo darījumu apgrozījums bija 293.36 Ls.

Akciju tirgus apgrozījums Rīgas Fondu biržā šodien sasniedza 36 568.85 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo tirdzniecības sesiju, kopējais apgrozījums samazinājās par 14 880.24 Ls. RFB cenu indeksa RICI vērtība šodien ir samazinājusies par 2.40% noslīdot līdz 343.99 punktiem,savukārt RFB kapitalizācijas indekss DowJones šodien ir pieaudzis par 0.19%, sasniedzot 196.11 punktus.

Nepārtrauktajā tirgū šodien visaktīvāk tika tirgotas Ditton pievadķēžu rūpnīcas akcijas, kuru vērtība šodien samazinājās par 5.00% jeb 0.01 Ls, akcijas vidējai svērtajai cenai sasniedzot 0.19 Ls. Ar Ditton pievadķēžu rūpnīcas akcijām tika veikti 15 darījumi, kuros tika tirgotas 14 232 akcijas

Ar Ventspils naftas akcijām tika veikti 15 darījumi, kuros tika tirgotas 3 725 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien pieauga par 2.04% jeb par 0.02 Ls, līdz 1.00 Ls.

Ar Rīgas kuģu būvētavas akcijām tika veikti 11 darījumi, kuros tika tirgotas 9 666 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.39 Ls.

Ar Latvijas Kuģniecības akcijām tika veikti 10 darījumi, kuros tika tirgota 16 981 akcija. Vidējā svērtā akcijas cena šodien nemainījās un bija 0.30 Ls.

Ar Rīgas transporta flotes akcijām tika veikti 8 darījumi, kuros tika tirgotas 12 425 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien samazinājās par 6.67% jeb 0.01 Ls, līdz 0.14 Ls.

Ar Latvijas balzama akcijām tika veikti 5 darījumi, kuros tika tirgotas 152 akcijas. Vidējā svērtā akcijas cena šodien samazinājās par 2.11% jeb 0.02 Ls, līdz 0.93 Ls.

Savukārt ārpusbiržas tirgū visapjomīgākie darījumi ir reģistrēti ar a/s Saldus naftas bāze akcijām. 1 darījumā tika tirgotas 3 127 akcijas. Minētais akciju skaits veido 0.39% no uzņēmuma apmaksātā pamatkapitāla. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Īpašnieka maiņu 1 darījumā ir piedzīvojušas arī 2 800 a/s Latvijas gāze akcijas. Akcijas cena darījumā nav zināma.

Rīgas Fondu biržas tirdzniecības sesijas rezultāti 29. maijā

Kopējais Latvijas vērtspapīru tirgus apgrozījums 171 623.42 Ls
Biržas sarakstos iekļauto akciju apgrozījums 36 568.85 Ls
Latvijas akciju tirgus kapitalizācija 569.69 milj. Ls
Nosaukums Akcijas vidējā svērtā cena, Ls/akciju Cenas izmaiņa, % pret iepriekšējo dienu Akcijas pēdējā cena, Ls/akciju Kopējais tirgoto akciju skaits Kopējais apgrozījums, Ls
OFICIĀLAIS SARAKSTS
Latvijas Gāze 5.55 - 5.55 3000 16650.00
Latvijas Kuģniecība 0.30 - 0.30 17855 5341.30
Ventspils nafta 1.00 +2.04 1.00 3725 3722.38
OTRAIS SARAKSTS
Ditton pie

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra