AS Rietumu banka padome pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanas procesa pilnīgu pabeigšanu, un bankas 16.emisijas dematerializēto vārda priekšrocību akciju bez balsstiesībām emisija atzīta par notikušu parakstīto un apmaksāto 429,8 tūkstošu priekšrocību akciju bez balsstiesībām apjomā, liecina bankas paziņojums.

Vienas priekšrocību akcijas nominālvērtība ir 1,4 eiro.

Priekšrocību akciju bez balsstiesībām 16.emisijas rezultātā bankas pamatkapitāls tika palielināts par 601,816 tūkstošiem eiro.
Pēc 16. emisijas dematerializēto vārda priekšrocību akciju bez balsstiesībām emisijas parakstītais un apmaksātais AS Rietumu Banka pamatkapitāls ir 165,295 miljoni eiro, kas sastāv no 101,633 miljoniem vārda akciju ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu un 16,434 miljoniem vārda priekšrocību akcijām bez balsstiesībām.

AS Rietumu Banka jaunais pamatkapitāls un attiecīgie statūtu grozījumi 4. jūnijā ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.  

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra