Rietumu Bankas akcionāru pilnsapulcē tika apstiprināts bankas darba plāns 2003. gadam. Par galveno 2003. gada uzdevumu noteikts bankas finansiālā stāvokļa turpmāka nostiprināšana, palielinot peļņu un kapitāla bāzi. Proti, tiek sagaidīts, ka šajā gadā bankas tīrā peļņa būs 7.0 milj. Ls. Pērn bankas tīrā peļņa bija 5.511 milj. Ls. Īpaša uzmanība 2003. gadā tiks pievērsta tādu darbības virzienu attīstībai kā kreditēšana un korporatīvās finanses. Proti, Rietumu Banka turpinās mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas programmas realizāciju sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku. Turpināsies darbs privātpersonu hipotekārās kreditēšanas un korporatīvo klientu kreditēšanas jomā. Saskaņā ar auditēto gada pārskatu Rietumu grupas aktīvi (bez aktīviem pārvaldīšanā) 2002. gada beigās sasniedza 378 milj. Ls. Bankas pašu kapitāls sasniedza 24.443 milj. Ls.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra