Šā gada pirmajā pusgadā Rietumu bankas peļņa sasniegusi 35,89 miljonus eiro, informē bankas pārstāvji.

Koncerna ieņēmumu struktūra ir veiksmīgi diversificēta starp procentu un komisijas ienākumiem, un par spīti zemajām procentu likmēm koncerns turpināja efektīvu darbību, sasniedzot izdevumu un ienākumu attiecību 35,09% un pamatdarbības ienākumus uz vienu darbinieku 81 tūkstošu eiro apmērā.

Tā kā koncerns darbojas gan ES, gan NVS valstīs, pašreizējā nestabilā ģeopolitiskā vide ir radījusi paaugstinātu risku, kas saistīts ar šiem reģioniem. 2015. gada pirmajā pusgadā koncerns veica ievērojamas izmaiņas komisijas maksas struktūrā. Šo izmaiņu pamatā ir stratēģija, kas paredz koncentrēšanos uz lielākiem Eiropas Savienībā esošiem klientiem.

Koncerns ir nodrošinājis veiksmīgu ienākumu diversifikāciju biznesa vienību starpā, un daudzas no koncerna biznesa vienībām sekmēja neto peļņas pieaugumu.

Pamatdarbības ienākumi sasniedza 77 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2014. gadā. Koncerna mērķis ir uzturēt izdevumu un ienākumu attiecību mazāku par 40 %, un 2015. gadā šis rādītājs bija 35.09%. 2015. gada pirmajā pusgadā koncerna peļņas norma bija 54% (2014. gadā: 59%).

Arī aktīvu kopsumma sasniedza rekordlielu apmēru un 30. jūnijā veidoja 3,63 miljonus eiro, kas ir par 4.4% vairāk nekā 2014. gadā. Aktīvu izvietošanā banka ievēro konservatīvu pieeju, un 54% no aktīviem tiek ieguldīti likviditātes pārvaldības portfeļos. 24% no likviditātes pārvaldības portfeļa ir ieguldīti īstermiņa naudas tirgus noguldījumos lielās Eiropas bankās.

2015. gada pirmajā pusgadā klientiem izsniegto kredītu apjoms pieauga par 5.83% no 1,041 miljonam eiro līdz 1,102 miljoniem eiro. Šis pieaugums daļēji noticis eiro vērtības krituma pret ASV dolāru dēļ. Koncerns ievēro konservatīvu kreditēšanas politiku.

Klientiem izsniegto kredītu apjoms veido 30,36% no kopējiem aktīviem, un šis rādītājs nav pārsniedzis 45% kopš 2010. gada. 97.5% no kopējā kredītu apjoma veido komerckredītu portfelis, kura faktiskā vidējā procentu likme 2015. gada pirmajā pusgadā bija 7.05%. Lielākie komerckredītu tirgi ir Latvija, Krievija un Baltkrievija, bet lielākās komerckredītu portfelī pārstāvētās nozares ir nekustamo īpašumu apsaimniekošana, finanšu pakalpojumi un transporta pakalpojumi.

Koncerns izmanto tos pašus darbības finansējuma avotus – norēķinu kontu atlikumus un noguldījumus, kā arī kapitālu un rezerves. Norēķinu kontu atlikumu un noguldījumu atlikums sasniedza 3,165 miljonus eiro, kas ir par 2,7% vairāk nekā 2014. gadā. 86,5% no kopējiem noguldījumiem veido norēķinu kontu atlikumi. Termiņnoguldījumu apjoms 30. jūnijā sasniedza 427 miljonus eiro, kas ietver 133 miljonus eiro subordinēto noguldījumu. Vidējais atlikušais dzēšanas termiņš termiņnoguldījumiem ir 3,8 gadi, bet vidējā efektīvā procentu likme 2015. gadā – 3,13%.

Koncerna kapitāls un rezerves 2015. gada 30. jūnijā veido 377 miljonus eiro, kas ir par 10,19% vairāk nekā 2014. gadā. Koncerna kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs ir 19,47% (2014. gadā: 22,32%).

Pašlaik banka īsteno pasākumus kapitāla bāzes nostiprināšanai un pabeidz priekšrocību akciju slēgto emisiju 11 miljonu eiro vērtībā. Neskaitot pašreizējo emisiju, 2014. un 2015. gadā banka ir emitējusi 16,4 miljonus priekšrocību akciju. Atšķirībā no pakārtotiem aizņēmumiem priekšrocību akcijām nav dzēšanas termiņa, un tās daļēji aizvietos subordinētos noguldījumus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra