Rietumu Bankas aicinājumam iesniegt bankā projektus par finansējuma piesaisti sociālajai sfērai ir atsaukušies vairāk kā 80 pretendentu. Bankas izveidotā Sociālo projektu atbalsta padome 12 atbilstošākos projektus ir izvirzījusi finansējuma piesaistei. Vienu, vai dažus projektus finansēs banka pati, bet pārējie tiks popularizēti starp bankas klientiem un partneriem. Padomē ekspertu statusā darboties piekrituši vairāki autoritatīvi izglītības, kultūras, veselības aizsardzības, vides aizsardzības un sociālās palīdzības nozaru darbinieki. Padomes mērķis ir apkopot informāciju par projektiem, kur vajadzīgs finansējums sociālu problēmu risināšanai un organizēt finansējuma piesaisti. Rietumu Banka apņēmusies katru gadu atbalstīt vismaz vienu projektu un popularizēt saņemtos projektus savu klientu un partneru vidū. «Rietumu Bankas ideja ir ne tikai dot naudu atsevišķiem projektiem, bet aicināt to darīt arī savus partnerus, klientus. Kvalitatīvu projektu sagatavošanas tradīcija Latvijā vēl nav iedzīvojusies, tāpēc uzņēmāmies atbildību centralizēti apkopot sociāla atbalsta iniciatīvas. Dažus no projektiem finansēsim paši, bet par pārējiem informēsim savus klientus un partnerus,» informē Inga Šīna, Rietumu Bankas viceprezidente. Par prioritārām atbalsta sniegšanai tika izraudzītas tādas sfēras kās medicīna un sociālā aizsardzība, zinātne un vides aizsardzība, kultūra un izglītība, aktivitātes bērnu un jauniešu attīstībai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra