Eiropas Komisija (EK) nākusi klajā ar ierosinājumu izveidot eirozonā banku noguldījumu apdrošināšanas sistēmu un noteica turpmākus pasākumus, kas veicami, lai mazinātu atlikušos riskus banku nozarē, informē EK.

Nesenā krīze parādīja, ka nopietni ekonomiskie un finansiālie satricinājumi var vājināt uzticēšanos banku sistēmai. Savukārt banku savienība tika izveidota ar mērķi veicināt uzticēšanos iesaistītajām bankām. Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma (ENAS) stiprinās banku savienību, palielinās banku noguldītāju aizsardzību, vairos finanšu stabilitāti un vājinās saikni starp bankām un tās uzraugošajām valstīm.

Komisijas ierosinātais tiesību akta priekšlikums garantēs iedzīvotāju noguldījumus eirozonas mērogā. Priekšlikumu papildina paziņojums, kurā līdztekus ENAS priekšlikuma izklāstam ir aprakstīti vēl citi pasākumi, kas mazinās atlikušos riskus banku sistēmā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: «Banku savienības izveides pabeigšana ir būtisks solis pretim noturīgai un plaukstošai ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Komisijas priekšlikums par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu ir sagatavots, balstoties uz valstu noguldījumu apdrošināšanas sistēmām, un ENAS būs pieejama tikai ar nosacījumu, ka ir pilnībā īstenoti kopīgi pieņemtie noteikumi. Vienlaikus mums jāveic turpmāki pasākumi, kas mazinās banku sistēmā pastāvošos riskus. Mums jāvājina saikne starp bankām un tās uzraugošajām valstīm un apstiprinātie noteikumi jāievieš praksē, lai nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā par banku glābšanu.»

Par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību atbildīgais Komisijas loceklis Džonatans Hills teica: «Šī krīze ļāva ieraudzīt trūkumus vienotās valūtas kopējā arhitektūrā. Kopš tā laika ir izveidots vienots uzraugs un vienota noregulējuma iestāde. Tagad jāveic pasākumi, lai izveidotu vienotu noguldījumu garantiju sistēmu. Virzoties uz priekšu soli pa solim, mums jāpārliecinās, ka risku mazināšana iet rokrokā ar risku dalīšanu. Tieši to mēs esam apņēmušies sasniegt.»

Šī sistēma laika gaitā tiks izvērsta trīs posmos. Vispirms tajā būs paredzēta valstu noguldījumu garantiju sistēmu pārapdrošināšana, ko pēc trim gadiem nomainīs kopapdrošināšanas sistēma, kurā ENAS ieguldījums laika gaitā pakāpeniski palielināsies.

Paredzams, ka tā noslēgsies ar Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas izveidi 2024. gadā.

Minētajā sistēmā ietverta virkne spēcīgu aizsargpasākumu pret ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, lai veicinātu, ka valstu sistēmas piesardzīgi pārvalda iespējamos riskus. Konkrētāk, valstu sistēmas Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmai varēs piekļūt tikai tad, ja tās pilnībā atbildīs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma tiks veidota, balstoties uz pašreizējo sistēmu, kurā ietilpst atbilstoši Eiropas noteikumiem izveidotas valstu noguldījumu garantiju sistēmas; individuālo noguldītāju aizsardzības līmenis arī turpmāk saglabāsies līdzšinējā apmērā 100 tūkstoši eiro.

Sistēma kopumā banku nozarei neradīs papildu izmaksas: iemaksas, ko bankas veiks Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmā, tos varēs atskaitīt no valstu noguldījumu garantiju sistēmās veiktajām iemaksām.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra