Apdrošināšanas a/s RSK ar 2003. gada rudeni piedāvā saviem klientiem jaunus produktus un veic grozījumus veselības apdrošināšanas noteikumos. RSK juridiskām personām piedāvā jaunas programmas medikamentu iegādē, rehabilitācijā, zobārstniecībā un protezēšanā, kas nosaka šo pakalpojumu plašākas izmantošanas iespējas. Medikamentu iegādē jaunā programma paredz jebkura medikamenta iegādi noteikta limita ietvaros ar atlaidi līdz pat 100 %. Līdzīgas programmas ir zobārstniecībā un rehabilitācijā. Ilglaicīgiem juridiskiem klientiem veselības apdrošināšanā tiek piedāvātas atlaides līdz pat 40 %. No 2003. gada 1. novembra stājās spēkā RSK jaunā A3 programma, kas Zaļo un Sarkano polišu lietotājiem paredz ārstēšanos stacionārā līdz 2 reizēm polises darbības laikā. Šīs programmas ieviešanas mērķis ir novērst minēto polišu apdrošināšanas prēmiju palielināšanos. Jāpiebilst, ka šī jaunā programma skars tikai nelielu daļu no minēto polišu lietotājiem, jo, balstoties uz finanšu aprēķinu datiem, 80 % no Zaļo un Sarkano polišu lietotājiem ārstēšanos stacionārā izmantoja 1 vai 2 reizes. Grozījumi veselības apdrošināšanas noteikumos pagarina polises spēkā stāšanās termiņu fiziskām personām, kas paredz polises stāšanos spēkā 21. dienā no polises prēmijas iemaksas dienas. Juridiskām personām polises stājas spēkā 7. dienā pēc prēmiju iemaksas. Šie noteikumi ir saistīti ar augsto risku apdrošināšanas kompānijai, jo lētāko (Zaļo un Sarkano) polišu lietotāji iegādājas polisi, tad, kad viņi apzinās faktu, ka būs jāiet slimnīcā, nevis risku par iespējamu ārstēšanos stacionārā. Jāpiebilst, ka neviena cita apdrošināšanas kompānija Latvijā nepiedāvā veselības apdrošināšanu fiziskām personām, jo tas ir saistīts ar augstu riska pakāpi. Uz 2003. gada 1.oktobri RSK veselību ir apdrošinājušas 58 151 fiziskas personas. RSK ieņem līdera pozīcijas Latvijas veselības apdrošināšanas tirgū.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra