Ekonomikas ministrija sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi valsts atbalsta programmas projektu, kas paredz tiešo finanšu instrumentu -  mikroaizdevumu un starta aizdevumu - piešķiršanas kārtību jaundibinātiem komersantiem, mikro un mazajiem komersantiem. 

Programma izstrādāta ar mērķi veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos komercdarbībā un palielināt komersantu iespēju saņemt finansiālo atbalstu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Programmas ietvaros būs iespēja saņemt mikroaizdevumu līdz 25 000 eiro, savukārt starta aizdevumu no 2 000 līdz 150 000 eiro. Aizdevumus piešķirs akciju sabiedrība Attīstības finanšu institūcija Altum (Altum). Plānots, ka jaunās programmas darbība tiks sākta 2016. gadā 1. pusē. Jaunā valsts atbalsta programma būs 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda mikroaizdevumu un starta aizdevumu  programmas turpinājums.

Kopējais aizdevumos izsniedzamā finansējuma apmērs ir 30 000 000 eiro. Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums ir 10 000 000 eiro (t.sk. ERAF finansējums 3 000 000 eiro un Altum piesaistītais finansējums 7 000 000 eiro). Starta aizdevumiem pieejamais finansējums ir 20 000 000 eiro (t.sk. ERAF finansējums 10 000 000 eiro un Altum piesaistītais finansējums 10 000 000 eiro).

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra