Latvijas valdība makroekonomiskās situācijas stabilizēšanu un inflācijas mazināšanu ir izvirzījusi par šā brīža prioritāru uzdevumu un tuvākajā laikā pēc detalizētas analīzes veikšanas plāno spert stingrus soļus sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības veicināšanai, Db.lv informēja Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktora pienākumu izpildītāja Daiga Reihmane.

Starptautiskās kredītreitingu aģentūras Standard & Poor’s pirmdien publiskotais paziņojums, kurā aģentūra, nemainot iepriekš noteikto Latvijas kredītreitingu, nākotnes vērtējumu tomēr noteikusi kā negatīvu, vēlreiz apliecina to, ka nepieciešams īstenot stingrus fiskālos pasākumus situācijas risināšanai.

Aģentūra apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu ilgtermiņa saistībām ārvalstu valūtā „A-„ līmenī (īstermiņa saistībām - „A-2” līmenī), tomēr kredītreitinga nākotnes vērtējumu nosakot negatīvu. Valsts kredītreitings gan ilgtermiņa, gan īstermiņa saistībām vietējā valūtā saglabāts iepriekšējā līmenī - respektīvi „A-„ un „A-2”.

Paziņojumā aģentūra norāda, ka Latvijas kredītreitinga saglabāšana iepriekšējā līmenī pamatota ar labvēlīgajiem fiskālajiem radītājiem, kā arī ar straujiem ekonomikas izaugsmes tempiem ilgtermiņā. Tomēr nosakot negatīvu Latvijas kredītreitinga nākotnes vērtējumu, aģentūra pauž bažas par ekonomikas pārkaršanas iespējamību, kas steidzami prasa stingrus valdības soļus inflācijas un iekšzemes pieprasījuma mazināšanai. Lai arī aģentūras izteiktās bažas ir palielinājušās, tās analītiķi norāda, ka tiklīdz Finanšu ministrijas plānotie pasākumi inflācijas mazināšanai tiks realizēti un sniegs rezultātus, kas mazina valsts ekonomikas pārkaršanas draudus, tā valsts kredītreitinga nākotnes vērtējumu aģentūra novērtētu kā stabilu.

Pašreiz aktīvi strādā darba grupa, ko vada finanšu ministrs Oskars Spurdziņš un kuras uzdevums ir izstrādāt ziņojumu par patēriņa cenu inflācijas attīstību un sagatavot priekšlikumus inflācijas samazināšanai Latvijā.

Darba grupa detalizēti analizē makroekonomisko situāciju ietekmējošos faktorus (tarifi un administratīvi regulējamās cenas, to attīstības perspektīvas, darba tirgus situācija, darba ražīgums, pieprasījums, naudas masas izmaiņas Latvijā, budžets un nodokļi, konkurence u.c.), lai sagatavotu un līdz 2007.gada 1.martam Ministru kabinetā iesniegtu ziņojumu un priekšlikumus konkrētu pasākumu veikšanai, kas veicinās makroekonomiskās situācijas stabilizēšanos.

Darba grupa ir izveidota ar Ministru prezidenta rīkojumu, tajā bez finanšu ministra ir pārstāvji no Latvijas Bankas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Komercbanku asociācijas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra