Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir noteikusi kapitāla atdeves likmi AS Latvijas Gāze 6,1% apmērā, informē Regulatora pārstāve Ieva Bethere.

Kapitāla atdeves likme aprēķināta saskaņā ar Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai.

Kapitāla atdeves likme ir SPRK noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņā kredītu procentu likmes. AS Latvijas Gāze neizmanto ilgtermiņa aizņemto kapitālu, tādējādi vidējā svērtā kapitāla atdeves likme ir vienāda ar pašu kapitāla atdeves likmi, kas aprēķināta pēc SPRK noteiktajām metodikām un ir 6,1% apmērā.

SPRK šī gada 27. janvārī saņēma AS Latvijas Gāze iesniegumu ar lūgumu noteikt dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu un tirdzniecības tarifu aprēķinu projekta sagatavošanai nepieciešamo kapitāla atdeves likmi. 2015.gada 26.februārī, 25.martā, 10.aprīlī un 13.maijā SPRK saņēma AS Latvijas Gāze iesniegto papildu informāciju un priekšlikumu kapitāla atdeves likmi noteikt 7,2% apmērā.

SPRK ieskatā, kapitāla atdeves likme 6,1% apmērā nodrošina AS Latvijas Gāze atbilstošu un samērīgu pašu kapitāla atdevi, kas ļauj nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī nodrošināt finansējumu dabasgāzes apgādes sistēmas darbībai un attīstībai.

Kapitāla atdeve ir uzņēmuma atļautās rentabilitātes rādītājs, kas tiek noteikts balstoties uz datiem par pakalpojumu sniegšanā veiktajiem ieguldījumiem, pašu kapitālu un aizņemto kapitālu. Regulētiem komersantiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai sabalansētu ierobežotu rentabilitāti un līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā. SPRK kapitāla atdeves likmi nosaka atbilstoši attiecīgās nozares pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikām.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra