13.decembrī, Latvijā stājas spēkā Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr.691 «Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi». Noteikumi paredz, ka ārzemnieks drīkstēs ieceļot un uzturēties Latvijas teritorijā bez veselības un dzīvības apdrošināšanas polises, ja: par ceļošanas dokumentu izmanto diplomātisko vai dienesta (oficiālo) pasi; persona ir saņēmusi vīzu ar atzīmi «diplomātiskā vīza» vai «dienesta vīza»; personai ir ārvalstu delegācijas loceklis, kurš ierodas Latvijas Republikā oficiālā vizītē vai šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā; Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta cita savstarpēja veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas kārtība (šobrīd Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Ukrainas pilsoņiem); persona ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā; persona ir ārvalstu militārpersona, kura ieceļo vai uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem; persona ir ārvalstu jūrnieks, kurš ir norakstīts no kuģa un dodas uz savu dzīvesvietu. Pārējiem ārzemniekiem apdrošināšanas polise ir jāsaņem kādā no izdošanas valstī atzītām vai licencētajām apdrošināšanas institūcijām. Polisei obligāti jāgarantē izdevumu segšana par neatliekamo medicīnisko palīdzību, hronisku slimību paasinājumu ārstēšanu, transportēšanu uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā sniedz augstāk minēto palīdzību, kā arī transportēšanu uz mītnes zemi smagas slimības vai nāves gadījumā. Polises derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par paredzamo ārzemnieka uzturēšanās termiņu Latvijas Republikā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra